9 โรคที่ประกันไม่คุ้มครอง มีอะไรบ้าง ที่ต้องระวังให้ดีก่อนตัดสินใจทำประกัน

9 โรคที่ประกันไม่คุ้มครอง มีอะไรบ้าง

9 โรคที่ประกันไม่คุ้มครอง

ในการทำประกันสุขภาพไม่ได้หมายความว่าบริษัทประกันภัยจะให้ความคุ้มครองกับคุณทุกกรณีเมื่อมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วย แต่จะมีบางโรคที่บริษัทประกันไม่ให้ความคุ้มครองกับผู้เอาประกันภัยเพราะถือว่าเป็นข้อยกเว้นของบริษัทประกันภัย

สำหรับใครที่อยากทำประกันให้ตัวเอง หรือทำประกันให้พ่อ แม่ ลูก รวมถึงคนที่คุณรัก จำเป็นอย่างมากที่จะต้องศึกษา ทำความเข้าใจ และสอบถามถึงโรคที่ประกันไม่คุ้มครอง ว่ามีโรคอะไรบ้างที่ได้รับการยกเว้นเพราะไม่สามารถเคลมประกันได้ โดยบทความนี้ Meprakan จะสรุป 9 โรคที่ประกันไม่คุ้มครอง มีอะไรบ้างให้ได้อ่านกัน

ทำไมบริษัทประกันถึงไม่คุ้มครอง 9 โรคเหล่านี้

สาเหตุหลัก ๆ ที่บริษัทประกันไม่ให้ความคุ้มครอง 9 โรคเหล่านี้ เป็นเพราะว่าโรคเหล่านี้เป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของผู้เอาประกันโดยตรง 

หากผู้เอาประกันถูกวินิจฉัยว่าป่วยด้วย 9 โรคที่ประกันไม่คุ้มครอง จะต้องทำการรักษาอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสสูงที่เกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ขึ้นตามมา รวมถึงยังมีข้อจำกัดของของโรคอีกด้วย 

9 โรคที่ประกันไม่คุ้มครอง มีอะไรบ้าง

9 โรคที่ประกันไม่คุ้มครอง มีอะไรบ้าง

1.การติดเชื้อ HIV 

2.โรคเอดส์ (AIDS)

3.โรคทางจิตเวช เช่น โรคซึมเศร้า

4.โรคที่เกิดจากการติดสุราเรื้อรัง 

5.โรคที่เกิดจากสารเสพติดทุกชนิด

6.โรคที่เป็นมาแต่กำเนิด

7.โรคทางพันธุรกรรม

8.โรคที่เกิดจากการแปลงเพศ

9.โรคที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์

หมายเหตุ : แผนความคุ้มครองแต่ละแผนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโรคที่ประกันไม่คุ้มครองแตกต่างกัน

หากเป็น 9 โรคเหล่านี้หลังทำประกัน จะได้รับความคุ้มครองหรือไม่

หากเป็น 9 โรคเหล่านี้หลังทำประกัน จะได้รับความคุ้มครองหรือไม่

ส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็นโรคเหล่านี้ก่อนทำประกันหรือหลังทำประกัน บริษัทประกันภัยหลาย ๆ ที่จะไม่ให้ความคุ้มครอง ทำให้ผู้เอาประกันไม่สามารถเคลมประกันสุขภาพจากอาการป่วยเพราะโรคเหล่านี้ได้

ส่วนกลุ่มโรคร้ายแรงอื่น ๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคเกี่ยวกับหัวใจ โรคเกี่ยวกับสมองและระบบประสาท ฯลฯ หากเป็นแผนความคุ้มครองสุขภาพทั่วไป ทางบริษัทประกันอาจจะให้ความคุ้มครองหรือไม่ให้ความคุ้มครองก็ได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแผนความคุ้มครองนั้น ๆ 

เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคร้ายแรงตามที่ได้ยกตัวอย่างไป ผู้เอาประกันสามารถทำประกันโรคร้ายแรงเพิ่มเติมได้ เป็นการซื้อความคุ้มครองเกี่ยวกับโรคร้ายเพิ่มเติม ในกรณีที่ตรวจพบโรคร้ายแรงผู้เอาประกันจะได้เงินก้อนเพื่อนำไปใช้ในการรักษาตัว อย่างทาง KT AXA เราก็มีแผนประกันโรคร้ายแรงอย่าง iCare ที่ให้ความคุ้มครองถึง 5 กลุ่มโรคร้ายแรง ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคระบบประสาท โรคเกี่ยวกับหัวใจ โรคเกี่ยวกับอวัยวะและระบบสำคัญ และโรคอื่น ๆ

คลิกอ่านเพิ่มเติม : ประกันโรคร้ายแรง ที่ไหนดี บริษัทไหนน่าสนใจ 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันตรวจพบว่ามีอาการป่วยจาก 9 โรคที่ประกันไม่คุ้มครอง ทางบริษัทประกันมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธความคุ้มครองและไม่สามารถเคลมค่ารักษาพยาบาลจากโรคเหล่านี้ได้ ฉะนั้นแล้วผู้เอาประกันจำเป็นต้องศึกษา และทำความเข้าใจแผนความคุ้มครองที่ทำประกันให้ดี ว่ามีโรคอะไรบ้างที่ประกันไม่คุ้มครอง เพราะแต่ละแผนความคุ้มครองจากบริษัทประกันแต่ละเจ้าจะมีความแตกต่างกันไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *