ตรวจสุขภาพทำประกัน ต้องตรวจเช็คอะไรบ้าง จำเป็นมาก-น้อยแค่ไหน Update 2023

ตรวจสุขภาพทำประกัน ต้องตรวจเช็คอะไรบ้าง

ตรวจสุขภาพทำประกัน

การตรวจสุขภาพทำประกัน คือ การเช็คร่างกายก่อนทำประกันสุขภาพ ว่าร่างกายตนเองมีความแข็งแรงมากน้อยแค่ไหน บริษัทประกันจะได้ทำการพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งการทำประกันสุขภาพเอาไว้เป็นเรื่องที่สำคัญไม่น้อย นอกจากจะสามารถช่วยประหยัดและลดความเสี่ยงในเรื่องของค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากดีแล้ว ก็ยังช่วยทำให้ได้รับความสะดวก สบายในการรักษาจากโรงพยาบาลนั้นๆเป็นอย่างดีด้วยเช่นกัน

เชื่อว่ามีหลายคนในปัจจุบันนี้ก็คงจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำประกันสุขภาพไม่น้อย เพราะการทำประกันสุขภาพนั้นมีรายละเอียดมากมายที่ต้องทำความเข้าใจ ดังนั้นบทความนี้ Meprakan จึงได้รวบรวมคำตอบเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพก่อนทำประกันสุขภาพไว้ เพื่อช่วยทำให้คุณเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับการทำประกันสุขภาพมากขึ้น

การทำประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ ต้องตรวจสุขภาพอะไรบ้าง

  • ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง :  เมื่อมีการทำประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพจำเป็นต้องมีการตรวจสอบปริมาณน้ำหนักและส่วนสูงของผู้เอาประกันอยู่แล้ว ว่ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากน้อยเพียงใด เพราะการมีภาวะน้ำหนักมากหรือต่ำกว่าเกณฑ์ก็อาจส่งผลทำให้มีปัจจัยความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยมากขึ้น
  • ตรวจวัดความดัน : เนื่องจากโรคความดันสูงโลหิตสูง เป็นโรคที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆมากมาย การทำประกันสุขภาพจะต้องมีการตรวจวัดความดัน หากพบว่ามีโรคความดันเกินเกณฑ์ที่กำหนด ก็อาจจะส่งผลต่อการพิจารณาการอนุมัติกรมธรรม์ประกันชีวิตได้
  • ตรวจปัสสาวะ : เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จำเป็นต้องตรวจก่อนทำประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ เพราะจะได้ทราบว่าร่างกายมีความแข็งแรงมากน้อยแค่ไหน อีกทั้งยังเป็นการตรวจหาโรค เพราะบริษัทประกันชีวิตจะไม่ให้ความคุ้มครองกับโรคที่เคยเป็นมาก่อน

คลิกอ่านเพิ่มเติม : 7 ข้อสำคัญ ทำไมต้องทำประกันสุขภาพ ให้กับตัวเองและครอบครัว ?

ใครบ้างที่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน

ใครบ้างที่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน

  • ผู้ที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องตรวจ จำเป็นต้องมีการตรวจสุขภาพ เพื่อเช็คร่างกายว่ามีโรคอะไรบ้าง เพราะหากมีโรคบริษัทจะไม่ให้ความคุ้มครองกับโรคเป็นมาก่อนในทุกกรณีนั่นเอง
  • ผู้ซื้อทุนประกันสูงตามที่เงื่อนไขระบุเอาไว้ จะต้องมีการตรวจเช็คสุขภาพร่างกายก่อนทำประกันสุขภาพหรือประกันชีวิต
  • ผู้ที่อยู่ในเขตพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา ระยอง ต้องมีการตรวจ HIV ก่อนทำประกันสุขภาพทุกราย และทุกทุนประกัน 

ทำไมการทำประกันต้องตรวจสุขภาพ

1.เพื่อพิจารณารับประกันภัย

สำหรับการตรวจเช็คสุขภาพร่างกายก่อนทำประกันสุขภาพ แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อที่บริษัทจะได้พิจารณาข้อมูลสุขภาพว่าอยู่ในเกณฑ์ และเป็นไปตามความเป็นจริงมากที่สุด ว่ามีโรคประจำตัวอะไรบ้าง มีประวัติในการรักษาต่าง ๆ เป็นอย่างไร 

เพื่อที่ทางบริษัทประกันจะได้ทำการประเมินความเสี่ยงของสุขภาพ อีกทั้งหากบริษัทประกันตรวจพบภายหลังว่าคุณบอกข้อมูลที่ไม่เป็นจริง บริษัทประกันก็สามารถบอกเลิกสัญญาได้ ดังนั้นจึงควรทำทุกอย่างให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันได้กำหนดเอาไว้ในการทำประกันสุขภาพนั่นเอง

คลิกอ่านเพิ่มเติม : ทำประกันชีวิตต้องตรวจสุขภาพไหม มีผลกับการคำนวณเบี้ยบริษัทประกันภัยหรือไม่

2.เพื่อหลีกเลี่ยงการคิดค่าเบี้ยสูงเกินจำเป็น 

สำหรับการตรวจสุขภาพนั้นหลายคนมักจะเข้าใจว่า เมื่อมีอายุมากขึ้นก็จะทำให้มีค่าเบี้ยที่สูงมากขึ้นมาตามอายุ แต่จริง ๆ แล้วหากผู้เอาประกันมีอายุเยอะ แต่มีการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเป็นอย่างดี ก็สามารถทำประกันสุขภาพตามค่าเบี้ยที่เหมาะสมกับช่วงวัยได้ ไม่ใช่ค่าเบี้ยประกันที่สูงเกินความเป็นจริง เรียกได้ว่าการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มทำประกันสุขภาพนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สามารถมองข้ามได้

ทำประกันสุขภาพ หรือ ประกันชีวิต ไม่ตรวจสุขภาพได้หรือไม่

ทำประกันสุขภาพ หรือ ประกันชีวิต ไม่ตรวจสุขภาพได้หรือไม่

สำหรับการทำประกันสุขภาพ เชื่อว่ามีหลายคนที่ไม่อยากตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน เพราะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยาก 

หากถามว่าต้องการทำประกันสุขภาพ แต่ไม่ตรวจสุขภาพได้หรือไม่ 

คำตอบ คือ ได้ 

โดยบริษัทประกันจะใช้การพิจารณาการรับประกันชีวิตที่สามารถทำได้ 2 กรณี คือ

1.ผู้เอาประกันสุขภาพต้องตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพให้เป็นไปตามความจริงทั้งหมด

2.ผู้เอาประกันสุขภาพมีโรคประจำตัวมากก่อน บริษัทประกันสุขภาพก็อาจจะไม่ให้ความคุ้มครองโรคที่ผู้เอาประกันเคยเป็นมาก่อน หรือหากมีการคุ้มครอง อาจจะมีการปรับเบี้ยประกันไปตามเงื่อนไข

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากไม่อยากให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง ก็ควรเลือกที่จะตรวจสุขภาพตั้งแต่แรกเป็นการให้ข้อมูลความเป็นจริงทั้งหมดเกี่ยวกับสุขภาพกับบริษัทประกันสุขภาพ

การทำประกันสุขภาพเอาไว้ถือเป็นเรื่องสำคัญไม่น้อย ควรเลือกทำประกันสุขภาพเอาไว้ เมื่อเจ็บป่วยจะได้ไม่ต้องสำรองเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง สามารถช่วยประหยัดเงินค่ารักษาได้จำนวนไม่น้อย 

ซึ่งประกันสุขภาพที่ได้รับความนิยสมัยนี้ คือ ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ที่ให้ความคุ้มครองเหมาจ่ายแบบครอบคลุม หากไม่แน่ใจว่าควรเลือกแผนความคุ้มครองประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่ไหนดี สามารถปรึกษาตัวแทนประกันชีวิต Krungthai Axa ผ่านการ คลิกแอดไลน์ ได้ตลอดเวลา เราพร้อมให้คำแนะนำที่ดีที่สุดเสมอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *