ข้อเสีย Unit Link ประกันยูนิตลิงก์ มีอะไรบ้าง ก่อนตัดสินใจทำประกันจำเป็นต้องรู้

ประกันยูนิตลิงก์ เป็นประกันชีวิตที่จะให้ความคุ้มครองชีวิตและยังเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม ยูนิตลิงก์เป็นประกันที่เรียกได้ว่าให้ความยืดหยุ่นกับผู้เอาประกันไม่น้อย เพราะสามารถบริหารจัดการเลือกการลงทุนในกองทุนรวมได้เลย

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการทำประกันยูนิตลิงก์ก็เป็นประกันที่ค่อนข้างมีความเสี่ยง เนื่องจากมีเรื่องของการลงทุนเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้การทำประกันยูนิตลิงก์ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประกันและการลงทุนเป็นอย่างดี จึงจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้น แต่ประกันแบบควบการลงทุนยูนิตลิงก์จะดีมากแค่ไหนก็ย่อมมีข้อเสีย

ข้อเสีย Unit Link มีอะไรบ้าง

1.ได้รับผลตอบแทนที่ไม่แน่นอน

การทำประกันยูนิตลิงก์นั้น จะไม่มีการการันตีเงินที่จะได้คืนเหมือนกับประกันแบบอื่น ๆ เนื่องจากประกันยูนิตลิงก์เป็นประกันการลงทุนผ่านกองทุนรวม ที่ผู้เอาประกันสามารถเลือกลงทุนได้ด้วยตนเอง ทำให้สามารถควบคุมเลือกลงทุนได้ตามใจ จึงทำให้โอกาสในการได้รับผลตอบแทนไม่มีความแน่นอน

2.เบี้ยประกันลดหย่อนภาษีได้บางส่วนเท่านั้น

การทำประกันถือเป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างมาก เพราะสามารถนำไปช่วยลดหย่อนภาษีได้ ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี แต่ในปัจจุบันนี้มีหลายคนที่เข้าใจผิดว่าประกันทุกประเภทจะสามารถนำไปช่วยลดหย่อนภาษีได้ เพราะประกันบางชนิดไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ เช่น ประกันยูนิตลิงก์ ที่สามารถช่วยลดหย่อนภาษีให้กับผู้เอาประกันเพียงบางส่วนเท่านั้น

หากต้องการทำประกันที่สามารถช่วยลดหย่อนภาษีได้ ควรเลือกทำประกันแบบทั่วไป เช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันสะสมทรัพย์ ฯลฯ ซึ่งจะตอบโจทย์มากกว่า

คลิกอ่านเพิ่มเติม : ประกันควบการลงทุน Unit Link ลดหย่อนภาษีได้ไหม ?

3.มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากขึ้น แต่มีก็มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

ประกันยูนิตลิงก์ เป็นประกันที่เรียกได้ว่าค่อนข้างที่ความเสี่ยงมากกว่าประกันแบบทั่วไป เพราะเราสามารถบริหารจัดการส่วนต่าง ๆ ได้เอง ทำให้มีความเสี่ยงมากกว่าประกันประเภทอื่น ๆ ผู้ที่สนใจทำประกันประเภทนี้จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการประกันและลงทุนเป็นอย่างดี จึงจะสามารถมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น

4.เป็นประกันที่มีความซับซ้อน ต้องอาศัยความรู้ในการลงทุน

ประกันยูนิตลิงก์ เป็นประกันที่เรียกได้ว่ามีความยืดหยุ่นที่สูงมาก ๆ เป็นประกันแบบควบการลงทุน ทำให้มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากกว่าได้จำนวนไม่น้อย แต่การทำประกันยูนิตลิงก์จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ในเรื่องของการลงทุนเข้ามาช่วยด้วยเช่นกัน เพราะเป็นประกันที่ค่อนข้างมีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงเป็นอย่างมาก

การทำประกัน Unit Link มีข้อเสียเปรียบเหมือนกัน แล้วยังควรทำอยู่หรือไม่

ประกันชีวิตยูนิตลิงก์ เป็นประกันแบบควบการลงทุนที่ถึงแม้จะทำให้มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น แต่ก็เป็นประกันที่ค่อนข้างมีความเสี่ยง ทำให้หลายคนไม่มั่นใจว่ายังควรทำประกันชีวิตยูนิตลิงก์อยู่หรือไม่

ซึ่งต้องบอกเลยว่าการประกันชีวิตยูนิตลิงก์นั้น หากคุณเป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับการลงทุน ก็ถือว่าเป็นประกันชีวิตที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะคุณจะได้มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้น แต่ยังไงก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของผลตอบแทนด้วยเช่นกัน เพราะประกันชีวิตยูนิตลิงก์อาจจะมีผลตอบแทนที่ไม่คงที่ขึ้นอยู่กับผลของกองทุนรวมที่เลือกด้วย ประกันชีวิตควบการลงทุนยูนิตลิงก์ ถือเป็นประกันชีวิตที่น่าสนใจสำหรับคนที่มีความสามารถหรือมีความรู้เกี่ยวกับการลงทุนเป็นอย่างมาก เพราะจะได้มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้น และเมื่อทราบข้อเสียของประกันยูนิตลิงก์แล้ว เราก็หวังว่าคุณจะสามารถเลือกทำประกันชีวิตที่ตอบโจทย์ความต้องการได้มากที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *