ประกันสุขภาพ กับ ประกันชีวิตต่างกันอย่างไร ก่อนทำประกันต้องรู้

ประกันสุขภาพ กับ ประกันชีวิตต่างกันอย่างไร

การทำประกันสุขภาพและประกันชีวิตเป็นประกันที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ๆ ในยุคนี้ เพราะให้ความคุ้มครองในกรณีที่เสียชีวิต เจ็บป่วยจากโรคทั่วไป และมีอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ปัจจุบันมีคนจำนวนไม่น้อยที่อาจจะสงสัยว่าประกันสุขภาพ กับ ประกันขีวิต ต่างกันอย่างไร ในบทความนี้ Meprakan จะสรุปข้อมูลให้ได้อ่านกัน รับรองว่าหากอ่านจบจะเป็นถึงความแตกต่างของการประกันสุขภาพและการทำประกันชีวิตอย่างแน่นอน

ประกันสุขภาพ กับ ประกันชีวิตต่างกันอย่างไร

ทำความรู้จักประกันสุขภาพ คืออะไร

ประกันสุขภาพ คือ การทำประกันเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองด้านค่าใช้จ่าย ในเวลาที่เราต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจากอาการเจ็บป่วย รวมถึงอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 

เช่น หากเรามีอาการป่วยเป็นไข้หวัด ถ้าทำประกันสุขภาพเอาไว้ก็สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนในเครือของบริษัทประกันได้เลย ซึ่งแผนความคุ้มครองของประกันสุขภาพก็จะมีให้เลือกเยอะมากมาย สามารถเลือกซื้อแผนความคุ้มครองจากบริษัทประกันชั้นนำที่น่าเชื่อถือได้ตามที่ต้องการ

ประเภทของประกันสุขภาพ

ประเภทของประกันสุขภาพจะแบ่งเป็น 2 แบบดังนี้

1.แบ่งตามประเภทประกัน
 • ประกันสุขภาพส่วนบุคคล : จะให้ความคุ้มครองเฉพาะตัวบุคคลเท่านั้น 
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม : เป็นประกันสุขภาพสำหรับบริษัท/องค์กร
2.แบ่งตามประเภทความคุ้มครอง 
 • ประกันสุขภาพ OPD ผู้ป่วยใน : เป็นประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
 • ประกันสุขภาพ IPD ผู้ป่วยนอก : เป็นประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการตรวจรักษาแบบที่ไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เช่น มีอาการเป็นไข้แล้วมาหาหมอ และรับยากลับไปกินที่บ้าน
 • ประกันโรคร้ายแรง : ประกันที่ให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันเกิดโรคร้ายแรงต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง กลุ่มโรคหัวใจ กลุ่มโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง ฯลฯ
 • ประกันอุบัติเหตุ : ประกันที่คุ้มครองผู้เอาประกันเมื่อเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่าง ๆ เช่น หกล้ม แมวข่วน มีดบาด ฯลฯ
 • ประกันชดเชยรายได้ : เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันที่ไม่สามารถไปทำงานเพื่อหาเงินได้ เพราะต้องเข้ารับการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
ทำความรู้จักประกันชีวิต คืออะไร

ทำความรู้จักประกันชีวิต คืออะไร

ประกันชีวิต คือ ประกันที่ให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันเกิดเหตุเสียชีวิต ชราภาพ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งทางบริษทัประกันภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวให้กับผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์

ประเภทของประกันชีวิต

 • ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ : เป็นประกันที่เน้นสำหรับการออมเงินเพื่ออนาคต โดยจะมีการจ่ายค่าเบี้ยตามระยะเวลาที่กำหนด เมื่อครบสัญญากรมธรรม์ผู้เอาประกันภัยจะได้รับค่าเบี้ยประกันคืนพร้อมผลประโยชน์
 • ประกันบำนาญ : เป็นประกันเงินออมที่ออกแบบมาสำหรับการออมเพื่อการเกษียณอายุโดยเฉพาะ มีผลตอบแทนที่แน่นอนเป็นประจำทุกปี
 • ประกันชีวิตชั่วระยะเวลา : เป็นประกันชีวิตระยะสั้นที่จะให้ความคุ้มครองตามจำนวนปีที่เราจ่ายเบี้ยประกันไปเท่านั้น หากมีอายุอยู่ครบสัญญาจะไม่ได้รับเงินก้อนคืน
 • ประกันชีวิตตลอดชีพ : เป็นประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองตลอดชีวิต บางแผนจะคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 99 ปี การันตรีได้รับเงินก้อนคืนแน่นอนหากมีอายุอยู่ครบตามสัญญา หรือหากเสียชีวิตไปก่อนกำหนด ผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุชื่อเอาไว้ ก็จะได้รับเงินก้อนในส่วนนี้ไปแทน 

โดยส่วนใหญ่แล้วหากคุณตัดสินใจทำประกันชีวิต จะสามารถซื้อสัญญาความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับประกันสุขภาพเพิ่มเติมได้ เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตส่วนบุคคลและประกันสุขภาพ จำเป็นต้องเลือกบริษัทประกันที่มีความมั่นคง และเชื่อถือได้เสมอ นอกจากนี้ต้องซื้อประกันกับตัวแทนประกันชีวิตที่มีใบอนุญาตเท่านั้น 

หากไม่แน่ใจว่าควรเลือกทำประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพแบบไหนดี สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ Meprakan ตัวแทนประกันชีวิตกรุงไทย-แอกซ่าได้ตลอดเวลา ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *