สรุปมาแล้ว การประกันชีวิตและการประกันวินาศภัยแตกต่างกันอย่างไร ?

ประกันชีวิตและการประกันวินาศภัยแตกต่างกันอย่างไร

การทำประกันชีวิตและประกันวินาศภัยเป็นรูปแบบการทำประกันภัยที่ได้รับความนิยมมาก ๆ ในยุคนี้ เพราะทุกคนล้วนหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับการทำประกันภัยในด้านต่าง ๆ มากขึ้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต การทำประกันภัยเอาไว้จะช่วยให้ผู้เอาประกันเกิดความสบายใจ เพราะความคุ้มครองที่ได้รับยังไงก็สูงกว่าค่าเบี้ยประกันที่จ่ายไปอย่างแน่นอน

ในบทความนี้ Meprakan จะมาบอกเล่าให้ได้อ่านกัน ว่าการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัยแตกต่างกันอย่างไร เพราะมีคนจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่เข้าใจและแยกความแตกต่างออกจากกันไม่ได้ เราจะสรุปข้อมูลสั้น ๆ ให้ได้อ่านกัน

การประกันชีวิตและการประกันวินาศภัยแตกต่างกันอย่างไร

การประกันชีวิต คืออะไร

การประกันชีวิต คือ การประกันภัยเกี่ยวกับชีวิตส่วนบุคคลทุกรูปแบบ เช่น ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันโรคร้าย ฯลฯ โดยทางบริษัทประกันภัยที่เราทำประกันเอาไว้ด้วย จะจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต ชราภาพ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ฯลฯ ตามจำนวนเงินที่ได้ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

ตัวอย่างประเภทประกันของการประกันชีวิต

คลิกอ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

การประกันวินาศภัย คืออะไร

การประกันวินาศภัย คืออะไร

การประกันวินาศภัย คือ การรับประกันภัยประเภทอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตของบุคคล เช่น ประกันรถยนต์ ประกันบ้านที่อยู่อาศัย ประกันอัคคีภัย ฯลฯ บริษัทประกันมีหน้าที่เป็นผู้รับประกันภัย โดยจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่ทรัพย์สินเกิดความเสียหายตามที่เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยระบุเอาไว้

ตัวอย่างประเภทประกันของการประกันวินาศภัย

  • ประกันรถยนต์
  • ประกันอัคคีภัย
  • ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
  • ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

สรุปแบบสั้น ๆ ง่าย ๆ การประกันชีวิตจะให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับชีวิตและสุขภาพของเราทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย ส่วนการประกันวินาศภัยจะเป็นการประกันภัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตบุคคล ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน คือ การทำประกันภัยรถยนต์

หวังว่าคนที่เข้ามาอ่านบทความนี้ จะเข้าใจและเห็นภาพมากยิ่งขึ้น ว่าการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัยมีความแตกต่างกันอย่างไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *