ผลิตภัณฑ์ประกันกลุ่มแบบคุ้มครองสินเชื่อ
ผลิตภัณฑ์ประกันกลุ่มแบบคุ้มครองสินเชื่อ

ผลิตภัณฑ์ประกันกลุ่มแบบคุ้มครองสินเชื่อ

ประกันกลุ่มเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานแบบที่ดีที่สุด ครอบคลุมครบจบทุกเรื่องสำคัญ

ผลิตภัณฑ์กลุ่มทั้งหมดของเรา

ผลิตภัณฑ์ประกันกลุ่ม สินเชื่อ

ประกันกลุ่มแบบคุ้มครองสินเชื่อ

ประกันกลุ่มแบบคุ้มครองสินเชื่อที่คุ้มครองภาระหนี้สินคงเหลือของผู้เอาประกันเมื่อเกิดเหตุเสียชีวิตหรืออุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ประกันกลุ่มแบบคุ้มครองสินเชื่อ

Group Credit Life

ประกันกลุ่มแบบคุ้มครองสินเชื่อ

  • คุ้มครองสินเชื่อแบบจำนวนเงินเอาประกันลดลง (MRTA)
  • คุ้มครองสินเชื่อแบบเต็มจำนวนเงินเอาประกันตลอดอายุสัญญา (GLTSP)
  • กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มที่คุ้มครองแบบรายปีต่อปี (YRT)
คลิกดูรายละเอียด