Upload Image...

ประกันสุขภาพ iHealthy Ultra

ประกันสุขภาพสมัยใหม่ ที่ช่วยให้คุณวางแผนรับมือกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลได้

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ iHealthy Ultra มีอะไรบ้าง

iHealthy Ultra ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 100 ล้านบาท/ปี

Upload Image...

ตอบโจทย์ทุก Life Style

มีแผนความคุ้มครองให้เลือก 6 แผน เหมาจ่ายสูงสุด 100 ล้านบาท/ปี

Upload Image...

วงเงินค่ารักษาพยาบาลจัดเต็ม

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล แบบรวมค่าผ่าตัด ค่าล้างไต รวมถึงการรักษามะเร็ง

Upload Image...

ครอบคลุมการดูแลรักษาและการป้องกัน

ครอบคลุมการรักษาในด้านแพทย์ทางเลือก การรักษาสุขภาพจิต การตรวจเช็คสุขภาพ รวมถึงการฉีดวัคซีน

iHealthy Ultra
ประกันสุขภาพ iHealthy Ultra
iHealthy-Ultra-ประกันสุขภาพเหมาจ่าย02

รายละเอียดและผลประโยชน์ความคุ้มครอง

 • มีแผนความคุ้มครองให้เลือก 6 แผน ด้วยวงเงินความคุ้มครองต่อรอบปีกรมธรรม์ เร่ิม 3 ล้าน – 100 ล้านบาท
 • รับประกันภัยอายุ 6-80 ปี สามารถต่ออายุความคุ้มครองได้ถึง 89 ปี ให้ความคุ้มครองยาวนานถึง 90 ปี
 • ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายตามจริง ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก วงเงินตามแผนความคุ้มครองที่เลือก
 • ครอบคลุมค่าผ่าตัด ค่าล้างไต การรักษาโรคมะเร็งทั้ง เคมีบำบัด และการรักษามะเร็งแบบ Targeted Therapy
 • เหนือกว่าด้วยการรักษาและการป้องกัน โดยแพทย์ทางเลือก การรักษาด้านสุขภาพจิต การตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีน
 • ดูแลว่าที่คุณแม่ ด้วยแผนความคุ้มครองที่มอบผลประโยชน์เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และคลอดบุตร
 • เดินทางอุ่นใจด้วยค่ารักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉินในต่างประเทศ สูงสุดถึง 90 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทาง
 • มีส่วนลดพิเศษ 10% ในปีต่ออายุกรมธรรม์ เมื่อไม่มีการเคลมสินไหมทดแทนติดต่อกัน 3 ปีกรมธรรม์
 • สามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพไปลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขกรมสรรพากร

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

จำนวนแผนความคุ้มครอง

มี 6 แผนความคุ้มครองด้วยกัน คือ แผน Smart, Bronze, Silver, Gold, Diamond, Platinum

ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

 • แผน Smart 3 ล้านบาท
 • แผน Bronze 10 ล้านบาท
 • แผน Silver 15 ล้านบาท
 • แผน Gold 25 ล้านบาท
 • แผน Diamond 70 ล้านบาท
 • แผน Platinum 100 ล้านบาท

อายุที่รับประกัน

 • แผน Smart แผน Bronze อายุ 6-80 ปี
 • แผน Silver แผน Gold แผน Diamond แผน Platinum อายุ 11-80 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน/ระยะเวลาคุ้มครอง

1 ปี (ต่ออายุได้ถึง 89 ปี คุ้มครองถึง 90 ปี)

อาณาเขตความคุ้มครอง

เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น

สัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถแนบได้

สามารถแนบสัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติมได้ตามที่เงื่อนไขบริษัทกำหนด

หลักเกณฑ์การพิจารณารับประกัน

พิจารณารับประกันแบบปกติ (ผู้ขอเอาประกันภัย 1 ท่านสามารถถือสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบเหมาจ่ายของบริษัทได้เพียง 1ฉบับเท่านั้น)

เงื่อนไขสำคัญที่ต้องรู้

1.ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง

 • 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม สำหรับการเจ็บป่วยทั่วไป
 • 120 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม สำหรับโรคดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • 12 เดือน (12MWP) นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม สำหรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการคลอดบุตร, ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการตั้งครรภ์และคลอดบุตร, ค่าตรวจสุภาพประจำปี, ค่ารักษาพยาบาลและการดูแลแบบประคับประคองระยะสุดท้าย

2.ตัวอย่างข้อยกเว้นทั่วไป

ภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กำเนิด โรคเอดส์หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หมายเหตุ

คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

FAQ ที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกัน iHealthy Ultra

ตอบ :

 • คนที่มีรายได้ประจำ ข้าราชการหรือพนักงานบริษัท ที่ต้องการความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เพิ่มเติมจากสวัสดิการเดิมที่มีอยู่
 • คนที่ทำงานอาชีพอิสระ เช่น ฟรีแลนซ์ YouTuber หรือ กลุ่มคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์ ที่ต้องการความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และไม่ต้องการเป็นภาระของผู้อื่นเมื่อเจ็บป่วย
 • นักธุรกิจ หรือ กลุ่มคนที่เป็นนักลงทุนที่มีรายได้สูง ที่ต้องการได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและรับการบริการที่ดีจากโรงพยาบาลชั้นนำ
 • มีค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายตามความต้องการของแต่ละคน เริ่มต้น 3 ล้านบาท – 100 ล้านบาท
 • ให้ความคุ้มครองนานถึง 90 ปี
 • ครอบคลุมการรักษาแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • ให้ความคุ้มครองค่าล้างไต การทำเคมีบำบัด การรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธี Targeted Therapy
 • ให้ความคุ้มครองด้านแพทย์ทางเลือก การรักษาด้านสุขภาพจิต การตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีน ตามแผนความคุ้มครองที่เลือก
 • ให้ความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บฉุกเฉินในต่างแดน สูงสุด 90 วันนับตั้งแต่วันเดินทาง
 • มีส่วนลด 10% ในปีต่ออายุ สำหรับผู้ที่ไม่มีการเคลมสินไหมตลอด 3 ปีล่าสุด

ตอบ : ให้ความคุ้มครองการรักษาผู้ป่วยนอกเฉพาะแผน Silver แผน Gold แผน Diamond แผน Platinum

ตอบ : จะมีการปรับค่าเบี้ยประกันขึ้นตามอายุของผู้เอาประกันภัย