Upload Image...

ประกันสุขภาพ MEA Extra

คุ้มค่ากับทุกช่วงวัย ให้คุณเบาใจกับทุกการรักษา

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ MEA Extra มีอะไรบ้าง

Upload Image...

ความคุ้มครองหลากหลาย

มี 5 แผนความคุ้มครองให้เลือกตามใจ มีค่าห้องให้เลือกสูงสุด 6,200 บาท/วัน

Upload Image...

ความคุ้มครองทะลุเพดาน

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกินสิทธิ สูงสุด 70% ทั้งค่าแพทย์ผ่าตัดและค่ารักษาพยาบาล

Upload Image...

หลังออกจากโรงพยาล ยังดูแลต่อเนื่อง

ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เป็นผู้ป่วยนอก หลังออกจากโรงพยาบาลภายใน 30 วัน

รายละเอียดและผลประโยชน์ความคุ้มครอง

 • มีแผนความคุ้มครองให้เลือก 5 แผน ครอบคลุมทุกความต้องการ ค่าห้องตั้งแต่ 1,200 สูงสุด 6,200 บาท/วัน
 • รับประกันภัยอายุ 1 เดือน – 70 ปี สามารถต่ออายุความคุ้มครองได้ถึง 89 ปี ให้ความคุ้มครองยาวนานถึง 90 ปี
 • ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดไว้ตามรายการผลประโยชน์
 • โดดเด่นด้วยความคุ้มครองค่ารักษาฯ ส่วนเกินสิทธิ สูงสุดอีก 70% ของค่ารักษาพยาบาล และค่าแพทย์ผ่าตัด
 • เดินทางอุ่นใจด้วยค่ารักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉินในต่างประเทศ สูงสุดถึง 90 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทาง
 • มีส่วนลดพิเศษ 10% ในปีต่ออายุกรมธรรม์ เมื่อไม่มีการเคลมสินไหมทดแทนติดต่อกัน 3 ปีกรมธรรม์
 • สามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพไปลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขกรมสรรพากร

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

จำนวนแผนความคุ้มครอง

5 แผนความคุ้มครอง ตามค่าห้องกรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน คือ แผน 1200, 2200, 3200, 4200 และ 6200

อายุที่รับประกัน

 • แผน 1200, 2200 และ 3200 : 1 เดือน – 70 ปี
 • แผน 4200 และ 6200 : 11 – 70 ปี

ความรับผิดส่วนแรก

แผน 1200, 2200, 3200 ที่อายุ 1 เดือน – 10 ปี : 3,000/ 5,000/ 7,000 บาทต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน/ระยะเวลาคุ้มครอง

1 ปี (ต่ออายุได้ถึง 89 ปี คุ้มครองถึง 90 ปี)

อาณาเขตความคุ้มครอง

เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น

สัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถแนบได้

สามารถแนบสัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติมได้ตามที่เงื่อนไขบริษัทกำหนด

หลักเกณฑ์การพิจารณารับประกัน

พิจารณารับประกันแบบปกติ 

เงื่อนไขสำคัญที่ต้องรู้

1.ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง

 • 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม สำหรับการเจ็บป่วยทั่วไป

 • 120 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม สำหรับโรคดังต่อไปนี้
  เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

2.ตัวอย่างข้อยกเว้นทั่วไป

ภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กำเนิด โรคเอดส์หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หมายเหตุ

คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

FAQ ที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกัน MEA Extra

ตอบ :

 • คนที่มีรายได้ประจำ ข้าราชการหรือพนักงานบริษัท ที่ต้องการความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เพิ่มเติมจากสวัสดิการเดิมที่มีอยู่
 • กลุ่มคนมีครอบครัวที่ต้องการวางแผนค่ารักษาพาบาลให้กับบุตร เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และต้องการให้บุตรเข้ารับการรักษาที่ดีที่สุด
 • มีแผนความคุ้มครองที่ให้ค่าห้องตั้งแต่ 1200 สูงสุด 6200 บาท/วัน
 • ให้ความคุ้มครองนานถึง 90 ปี
 • ให้ความคุ้มครองค่ารักษาแบบผู้ป่วยใน (IPD) จากส่วนที่เกินสิทธิสูงสุดอีก 70% ทั้งค่ารักษาพยาบาลและค่าแพทย์ผ่าตัด
 • ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง
 • ให้ความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บฉุกเฉินในต่างแดน สูงสุด 90 วันนับตั้งแต่วันเดินทาง
 • มีส่วนลด 10% ในปีต่ออายุ สำหรับผู้ที่ไม่มีการเคลมสินไหมตลอด 3 ปีล่าสุด

ตอบ : จะมีการปรับค่าเบี้ยประกันขึ้นตามอายุของผู้เอาประกันภัย