อยากทำประกัน กรุงไทยแอกซ่า เงินออม 5 ปี มีแผนไหนน่าสนใจบ้าง พร้อมบอกจุดเด่นที่ควรรู้

กรุงไทยแอกซ่า เงินออม 5 ปี

กรุงไทยแอกซ่า เงินออม 5 ปี

การทำประกันเงินออมหรือทำประกันสะสมทรัพย์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการวางแผนทางการเงิน เพราะจุดประสงค์หลักของการทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์ คือ การออมเงินเพื่อไว้ใช้ตามเป้าหมายในอนาคต โดยปัจจุบันนี้แผนประกันสะสมทรัพย์ของแต่ละบริษัทประกันมีให้เลือกหลายแบบมาก ๆ มีทั้งประกันสะสมทรัพย์ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

โดยประกันสะสมทรัพย์แบบเงินออม 5 ปี เป็นอีกแผนประกันที่ได้รับความนิยมเช่นกัน เพราะผู้เอาประกันมีหน้าที่จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยระยะสั้นเพียงแค่ 5 ปีเท่านั้น ไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันต่อเนื่องยาวแบบ 10 ปี 20 ปี หรือ 25 ปี ในบทความนี้ Meprakan จะสรุปข้อมูลเกี่ยวกับกรุงไทยแอกซ่า เงินออม 5 ปี ว่ามีแผนความคุ้มครองไหนที่น่าสนใจบ้าง เผื่อว่าใครที่กำลังมองหาประกันสะสมทรัพย์ระยะเวลา 5 ปี จะได้มีตัวเลือกเพิ่มขึ้น

กรุงไทยแอกซ่า เงินออม 5 ปี คืออะไร

แผนความคุ้มครองกรุงไทยแอกซ่า เงินออม 5 ปี คือ ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ที่ให้ความคุ้มครองชีวิตควบคู่ไปกับการออมเงินตามระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ คือ 5 ปี เมื่อจ่ายค่าเบี้ยประกันครบ 5 ปี ผู้เอาประกันจะไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันเพิ่มเติม 

แต่แน่นอนว่ายังจะไม่ได้รับเงินออมทันที เพราะแผนประกันชีวิตสะสมทรัพย์จะมีการกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินคืนเอาไว้ด้วย 

เช่น แผนความคุ้มครองกรุงไทยแอกซ่า Life Super Save 14/5 ผู้เอาประกันจะจ่ายค่าเบี้ยประกันเพียงแค่ 5 ปี หลังจากนั้นจะได้รับความคุ้มครองถึง 14 ปี เมื่อครบกำหนด 14 ปี ผู้เอาประกันจะได้รับเงินที่จ่ายค่าเบี้ยประกันคืน พร้อมผลประโยชน์ตามที่ได้ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต

คลิกอ่านเพิ่มเติม : กรมธรรม์ประกันชีวิต คืออะไร ?

ประกันสะสมทรัพย์ Life Super Save 14-5

กรุงไทยแอกซ่า เงินออม 5 ปี มีแผนไหนให้ความคุ้มครองบ้าง

สำหรับแผนความคุ้มครองกรุงไทยแอกซ่า เงินออม 5 ปี จะมีเป็นแผนประกันชีวิตสะสมทรัพย์ที่ชื่อว่า “Life Super Save 14/5” เป็นแผนประกันสะสมทรัพย์ระยะสั้นที่ผู้เอาประกันจะจ่ายค่าเบี้ยเพียงแค่ 5 ปีเท่านั้น แต่จะได้รับความคุ้มครองยาวถึง 14 ปี 

โดยจะได้รับเงินจ่ายคืนตั้งแต่ปีแรกที่ประกันสะสมทรัพย์สูงสุดถึงปีละ 10% เมื่อครบกำหนดสัญญา 14 ปีจะได้รับเงินก้อนคืนสูงถึง 548%

จุดเด่นของแอกซ่า เงินออม 5 ปี Life Super Save 14/5

 • จ่ายค่าเบี้ยประกันแค่ 5 ปี ได้รับความคุ้มครองยาวถึง 14 ปี
 • ได้รับเงินคืนตั้งแต่ปีแรกที่ทำกรมธรรม์ประกันชีวิต
 • ได้รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 525% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • เมื่อครบสัญญาได้รับเงินจ่ายคืนสูงถึง 548% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • รวมผลประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญาสูงสุด 608% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ค่าเบี้ยประกันนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี (ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)
กรุงไทยแอกซ่า เงินออม 5 ปี Life Super Save 14/5 เหมาะกับใคร

กรุงไทยแอกซ่า เงินออม 5 ปี Life Super Save 14/5 เหมาะกับใคร

1.กลุ่มคนทำงานอาชีพอิสระ

เช่น ฟรีแลนซ์ รับจ้าง ขายของออนไลน์ ฯลฯ ที่ต้องการวางแผนทางการเงินระยะสั้น เพื่อสร้างวินัยทางการออมให้กับตัวเอง

2.พนักงานประจำ

พนักงานออฟฟิศประจำบริษัทที่ต้องการสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองในอนาคต โดยมีแผนความต้องการที่จะใช้เงินก้อนในอนาคต

3.เจ้าของกิจการ

เจ้าของกิจการ เจ้าของธุรกิจที่ต้องการออมเงินในรูปแบบของประกันชีวิต และต้องการนำเงินก้อนในอนาคตไปใช้ตามเป้าหมายที่ตัวเองต้องการ

คลิกอ่านเพิ่มเติม : ซื้อประกันสะสมทรัพย์ เปรียบเทียบอย่างไรดี ให้ได้ความคุ้มครองที่ดีที่สุด

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนทำประกันกรุงไทยแอกซ่า เงินออม 5 ปี Life Super Save 14/5

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนทำประกันกรุงไทยแอกซ่า เงินออม 5 ปี Life Super Save 14/5

 • ผู้เอาประกันต้องมีอายุ 1 เดือน – 70 ปีเท่านั้น
 • การชำระค่าเบี้ยประกันภัยจะเป็นแบบรายปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม เช่น ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรง
 • จะไม่ได้รับความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
 • กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนาจะไม่ได้รับความคุ้มครอง
 • กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

สำหรับการทำประกันกรุงไทยแอกซ่า เงินออม 5 ปี ณ ปัจจุบันนี้จะมีแผนความคุ้มครองแค่แผนเดียวเท่านั้น แต่ทาง Krungthai Axa เองก็มีแผนความคุ้มครองประกันชีวิตสะสมทรัพย์แผนอื่น ๆ ให้เลือกเช่นกัน หากไม่แน่ใจว่าควรเลือกทำประกันสะสมทรัพย์กรุงไทยแอกซ่าแผนไหนดี สามารถปรึกษาตัวแทนประกันชีวิตที่มีใบอนุญาตจาก Krungthai Axa ได้ที่นี่ คลิกแอดไลน์ ปรึกษาฟรีได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อหาแผนความคุ้มครองที่เหมาะสมกับความต้องการคุณมากที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *