อยากทำ ประกันกรุงไทยแอกซ่า 10 ปี มีแผนความคุ้มครองไหน น่าสนใจมากที่สุดในปี 2023

ประกันกรุงไทยแอกซ่า 10 ปี

ประกันกรุงไทยแอกซ่า 10 ปี

แผนความคุ้มครองประกันกรุงไทยแอกซ่า 10 ปี  นับว่าเป็นแผนความคุ้มครองลำดับแรก ๆ ที่คนอยากทำประกันชีวิตให้ตัวเองประเภทออมทรัพย์ สะสมทรัพย์ให้ความสนใจ เพราะผู้เอาประกันภัยจะจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเพียง 10 ปีเท่านั้น เมื่อครบจำนวนปีคุ้มครองที่ระบุเอาไว้ในสัญญากรมธรรม์ จะได้รับเงินค่าเบี้ยประกันที่จ่ายมาคืนพร้อมรับผลประโยชน์ของแผนประกันแต่ละแผน

ในบทความนี้ Meprakan จะสรุปข้อมูลให้ได้อ่านกันว่า ประกันกรุงไทยแอกซ่า 10 ปี มีแผนความคุ้มครองอะไรบ้างที่น่าสนใจ เหมาะกับคนที่ต้องการทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์เพื่อวางแผนทางการเงินและสร้างวินัยทางการเงินที่ดีให้กับตัวเองและคนที่คุณรัก

วิธีเลือกซื้อประกันกรุงไทยแอกซ่า 10 ปี ให้คุ้มค่า

1.ซื้อแผนความคุ้มครองที่เหมาะกับ Life Style ตัวเอง

ไม่ว่าจะเป็นแผนความคุ้มครองประกันสะสมทรัพย์จากบริษัท Krungthai Axa หรือจากบริษัทไหนก็ตาม ผู้เอาประกันภัยควรเลือกแผนความคุ้มครองที่เหมาะกับแนวทางการใช้ชีวิตของตัวเอง 

เช่น หากลองพิจารณาแล้วว่างานที่ทำมีความมั่นคง สามารถจ่ายค่าเบี้ยประกัน 10 ปีได้อย่างต่อเนื่อง ก็สามารถทำประกันกรุงไทยแอกซ่า 10 ปีได้เช่นกัน แต่หากยังไม่แน่ใจการเลือกทำประกันสะสมทรัพย์กรุงไทยแอกซ่าเงินออม 5 ปี ที่มีการจ่ายเบี้ยระยะสั้น แบบนี้น่าจะตอบโจทย์กว่า

2.เปรียบเทียบผลประโยชน์ความคุ้มครองให้ดี

แผนความคุ้มครองประกันกรุงไทยแอกซ่า 10 ปี มีให้เลือกหลากหลายแบบ ผู้เอาประกันจำเป็นอย่างมากที่จะต้องทำความเข้าใจ เปรียบเทียบจำนวนเงินเอาประกัน เปรียบเทียบความคุ้มครองรวมถึงผลประโยชน์ให้ดี ค่อย ๆ ดู ค่อย ๆ ตัดสินใจ ไม่ต้องรีบร้อนมากจนเกินไป

คลิกอ่านเพิ่มเติม : สิ่งที่ต้องเปรียบเทียบเมื่อซื้อประกันสะสมทรัพย์ มีอะไรบ้าง ก่อนซื้อจำเป็นต้องอ่าน

เปรียบเทียบผลประโยชน์ความคุ้มครองประกันกรุงไทยแอกซ่า 10 ปีให้ดี

3.ซื้อประกันแบบที่ตรงกับความสามารถในการจ่ายค่าเบี้ย

ถ้าจะให้ได้ผลประโยชน์ครอบคลุมมากที่สุด ผู้เอาประกันควรจ่ายค่าเบี้ยประกันอย่างต่อเนื่องตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งก่อนตัดสินใจทำประกันกรุงไทยแอกซ่า 10 ปี ผู้เอาประกันจึงควรสำรวจความสามารถในการจ่ายค่าเบี้ยประกันด้วย ว่าแผนความคุ้มครองที่เลือกคุณสามารถชำระค่าเบี้ยอย่างต่อเนื่องได้หรือไม่

4.เลือกทำประกันกับตัวแทนประกันชีวิตที่มีใบอนุญาต

ข้อนี้มีความสำคัญมาก ๆ ผู้เอาประกันควรทำประกันกรุงไทยแอกซ่า 10 ปี กับตัวแทนประกันชีวิตที่มีใบอนุญาตนายหน้าเท่านั้น เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลการทำประกันที่ครบถ้วน ครอบคลุม โดยการชำระค่าเบี้ยต้องชำระเข้าบัญชีบริษัทประกันภัยโดยตรง ไม่ใช่ชำระค่าเบี้ยเข้าบัญชีส่วนตัวของตัวแทนประกันชีวิต

คลิกอ่านเพิ่มเติม : ประกันชีวิตแบบตลอดชีพเหมาะกับใคร

เลือกทำประกันกรุงไทยแอกซ่า 10 ปีกับตัวแทนประกันชีวิตที่มีใบอนุญาต

เลือกทำประกันกรุงไทยแอกซ่า 10 ปี แผนไหนดี

สำหรับแผนความคุ้มครองของประกันกรุงไทยแอกซ่า 10 ปี จะมีด้วยกัน 2 แผนความคุ้มครอง ดังนี้

1.ประกันสะสมทรัพย์ LifePlus+ Saver

LifePlus+ Saver แผนประกันสะสมทรัพย์ที่มีระยะเวลาการจ่ายค่าเบี้ยแบบ 10 ปีแต่ให้ความคุ้มครองถึง 20 ปี อธิบายแบบง่าย ๆ คือ ผู้เอาประกันภัยที่ทำประกันกรุงไทยแอกซ่า 10 ปีแผนนี้ จะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันเป็นเวลา 10 ปี หลังจากนั้นจะไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ย และจะได้รับความคุ้มครองรวม 20 ปี เมื่อครบกำหนด 20 ปีตามที่ระบุเอาไว้ผู้เอาประกันจะได้รับเงินค่าเบี้ยทั้งหมดคืนพร้อมผลประโยชน์อีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

ระยะเวลาความคุ้มครอง

จ่ายเบี้ย 10 ปี คุ้มครอง 20 ปี

จุดเด่น

  • มีการการันตรีเงินจ่ายคืน พร้อมโอกาสที่จะรับเงินปันผล
  • รับเงินจ่ายคืนทุกปีตั้ง แต่สิ้นปีที่ 4 เป็นต้นไป 
  • ได้รับค่าเบี้ยประกันที่จ่ายมาทั้งหมดคืน พร้อมผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ประกันสะสมทรัพย์ LifePlus+ Saver

2.ประกันสะสมทรัพย์ อัลติเมท โกรท (ชนิดมีเงินปันผล)

แผนความคุ้มครองประกันกรุงไทยแอกซ่า 10 ปี อัลติเมท โกรท จะช่วยให้ผู้เอาประกันภัยออมเงินได้อย่างมีแบบแผนมากยิ่งขึ้น สามารถเลือกระยะเวลาชำระค่าเบี้ยที่ 10 ปีได้ ให้คุณได้รับเงินก้อน 225% พร้อมเพิ่มโอกาสรับเงินปันผลเมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิตครบสัญญา แผนความคุ้มครองนี้จะมีการจ่ายเงินคืนทุกปีให้กับผู้เอาประกันตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 4 เป็นต้นไป รวมผลประโยชน์สูงสุดถึง 267%

ระยะเวลาความคุ้มครอง

จ่ายเบี้ย 10 ปี คุ้มครอง 20 ปี

จุดเด่น

  • ผลประโยชน์ขั้นต่ำตลอดอายุสัญญาสูงถึง 267%
  • การันตรีเงินจ่ายคืน 
  • ได้รับเงินคืนทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีที่ 4 เป็นต้นไป
  • ได้รับเงินก้อน 225% พร้อมเพิ่มโอกาสได้รับเงินปันผลเมื่อครบสัญญา
ประกันสะสมทรัพย์ Ultimate Growth (ชนิดมีเงินปันผล)

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการทำประกันกรุงไทยแอกซ่า 10 ปี

ส่วนใหญ่แล้วการทำประกันกรุงไทยแอกซ่า 10 ปี จะได้รับความคุ้มครองอยู่ที่ 20 ปี ผู้เอาประกันควรเลือกวงเงินความคุ้มครองโดยเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ และต้องเลือกให้สอดคล้องกับความสามารถในการจ่ายค่าเบี้ยประกันเสมอ เพราะการที่จะได้รับผลตอบแทนที่แบบครอบคลุม ผู้เอาประกันจำเป็นต้องจ่ายค่าเบี้ยอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 10 ปี

โดยสรุปแล้วการทำประกันกรุงไทยแอกซ่า 10 ปี ณ ปัจจุบันนี้ จะมีให้เลือก 2 แผนความคุ้มครองด้วยกัน คือ Ultimate Growth 20/10 และ LifePlus+ Saver 20/10 ซึ่งทั้ง 2 แผนนี้ผู้เอาประกันสามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองได้ตามความสามารถในการชำระค่าเบี้ย 

หากไม่แน่ใจว่าควรทำประกันกรุงไทยแอกซ่า 10 ปีที่วงเงินความคุ้มครองเท่าไหร่ สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตัวแทนประกันชีวิต Krungthai Axa ที่มีใบอนุญาตนายหน้าได้แบบฟรี ๆ ผ่านการ คลิกแอดไลน์ เราพร้อมให้คำแนะนำที่ดีและเหมาะสมกับคุณเสมอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *