สรุปมาแล้ว กรมธรรม์ประกันชีวิต คืออะไร มีอะไรบ้างเป็นส่วนประกอบ ?

กรมธรรม์ประกันชีวิต คืออะไร

กรมธรรม์ประกันชีวิตมีความสำคัญมาก ๆ สำหรับผู้เอาประกันภัย เพราะกรมธรรม์ประกันชีวิตเปรียบเสมือนสัญญาระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันภัยที่ทำร่วมกัน เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยได้รับผลประโยชน์ตามที่ได้ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต

ในบทความนี้ Meprakan จะมาสรุปข้อมูลกรมธรรม์ประกันชีวิตให้ได้อ่านกัน ว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตคืออะไร แบ่งออกเป็นกี่ส่วน และหลังจากที่ผู้เอาประกันอย่างเรา ๆ ได้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตจากบริษัทประกันภัยแล้ว ควรทำอย่างไรต่อ

กรมธรรม์ประกันชีวิต คืออะไร

กรมธรรม์ประกันชีวิต คือ สัญญาทางกฎหมายที่จัดทำขึ้นระหว่าง 2 ฝ่าย คือ บริษัทประกันภัย และ ผู้เอาประกันภัย

ผู้เอาประกันภัย มีหน้าที่จ่ายค่าเบี้ยประกันเพื่อให้ตนเองได้รับความคุ้มครองหรือได้รับผลประโยชน์ตามที่ได้ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต

บริษัทประกันภัย มีหน้าที่รับประกันความคุ้มครองชีวิตให้กับผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิต ในกรณีที่ผู้เอาประกันมีอายุอยู่ครบกำหนดสัญญา ทางบริษัทประกันภัยจะมีหน้าที่จ่ายเงินคืนให้กับผู้เอาประกันด้วยเช่น เว้นแต่ว่าผู้เอาประกันถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาเอาไว้ แบบนี้ถ้ามีอายุอยู่ครบตามกำหนด ทางบริษัทจะไม่ต้องจ่ายเงินคืนให้

คลิกอ่านเพิ่มเติม : สรุปมาแล้ว ประกันชีวิตคุ้มครองอะไรบ้าง ก่อนตัดสินใจทำประกันควรรู้

กรมธรรม์ประกันชีวิต แบ่งออกเป็นกี่ส่วน

กรมธรรม์ประกันชีวิต แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1.กรมธรรม์ประกันชีวิตส่วนสัญญาหลัก

กรมธรรม์ประกันชีวิตส่วนสัญญาหลักจะเกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองชีวิตและการได้รับเงินคืน

2.กรมธรรม์ประกันชีวิตส่วนสัญญาย่อย

กรมธรรม์ประกันชีวิตส่วนสัญญาย่อยจะเกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเพื่อชดเชยความเสียหายนอกเหนือจากสัญญาหลัก ซึ่งกรมธรรม์ประกันชีวิตส่วนสัญญาย่อยผู้เอาประกันอย่างเรา ๆ ไม่สามารถซื้อแบบแยกได้ จะซื้อได้ก็ต่อเมื่อเราซื้อเพิ่มเติมจากสัญญาหลักแล้วเท่านั้น

คลิกอ่านเพิ่มเติม : การประกันชีวิตและการประกันวินาศภัยแตกต่างกันอย่างไร ?

กรมธรรม์ประกันชีวิต มีอะไรบ้าง

กรมธรรม์ประกันชีวิต มีอะไรบ้าง

1.กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ คือ ประกันชีวิตที่เน้นด้านการออมเงิน สร้างวินัยทางการออมเงินเป็นหลัก ซึ่งผู้เอาประกันจะได้รับทั้งความคุ้มครองชีวิตและการเก็บออมเงินควบคู่กันไป กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์จะมีทั้งแบบที่มีเงินปันผลและแบบไม่มีเงินปันผล ซึ่งผู้เอาประกันก็ควรพิจารณา ศึกษา และทำความเข้าใจให้ดีก่อนตัดสินใจทำประกัน

รูปแบบของการถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ จะมีการจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตอย่างต่อเนื่องตามช่วงปีที่กำหนด และจะได้รับความคุ้มครองตามปีที่กำหนดเช่นกัน เช่น ชำระเบี้ย 5 ปี ได้รับความคุ้มครอง 14 ปี โดยระยะเวลาการชำระเบี้ยจะมีให้เลือกทั้งแบบระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครองของประกันเจ้านั้น ๆ

คลิกอ่านเพิ่มเติม : ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์กรุงไทยแอกซ่า มีแผนไหนบ้างที่น่าสนใจที่สุดในปีนี้

2.กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ

ประกันชีวิตตลอดชีพ คือ ประกันชีวิตที่มีกำหนดระยะเวลาการจ่ายเบี้ยประกันตามช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองตลอดชีวิตตั้งแต่ 90-99 ปี การถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบตลอดชีพเรียกได้ว่าได้รับความนิยมจากผู้เอาประกันอย่างมาก ๆ เพราะมีความคุ้มครองสูง

หากผู้เอาประกันเสียชีวิตไปก่อนเงื่อนไข ผู้รับผลประโยชน์ก็จะได้รับเงินคืนจากบริษัทประกันภัย แต่หากว่าผู้เอาประกันมีอายุยืนยาวจนครบกำหนดสัญญา ก็จะได้รับเงินคืนจากบริษัทประกันพร้อมกับได้รับผลประโยชน์จากบริษัทประกันภัยเช่นกัน

คลิกอ่านเพิ่มเติม : ทำประกันชีวิตตลอดชีพ ที่ไหนดี 

กรมธรรม์ประกันชีวิต กี่วันได้

กรมธรรม์ประกันชีวิต กี่วันได้

จากประสบการณ์ผู้เขียนแล้ว หลังจากที่เราชำระค่าเบี้ยประกันให้กับบริษัทประกันภัย ทางบริษัทประกันจะมีระยะเวลาการพิจารณา 30 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน (จริง ๆ อนุมัติไวมาก ไม่ถึง 3 วันทำการด้วยซ้ำ) และจะเริ่มส่งเอกสารกรมธรรม์ประกันชีวิตให้กับผู้เอาประกันอย่างรวดเร็ว

โดยสรุปแล้วหลังจากที่ผลการทำประกันชีวิตได้รับการอนุมัติ ทางบริษัทประกันจะจัดส่งกรมธรรม์ประกันชีวิตให้กับผู้เอาประกันไม่เกิน 30 วัน ซึ่งเอาจริง ๆ แล้วไม่ถึงหรอก บริษัทประกันบางที่อย่าง Krungthai Axa ก็มีการจัดส่งกรมธรรม์ประกันชีวิตที่รวดเร็วมาก ๆ ไม่ถึง 15 วันทำการ ผู้เอาประกันภัยอย่างผู้เขียนเองก็ได้รับเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตเรียบร้อยแล้ว

สิ่งที่ควรทำหลังจากได้รับกรมธรรม์ประกันชีวิต

หลังจากที่ผู้เอาประกันได้รับเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตจากบริษัทประกันภัยแล้ว สิ่งที่ควรทำเป็นอย่างแรก คือ การตรวจสอบรายละเอียดสำหรับการทำประกันให้ละเอียดว่าผิดหรือไม่

สิ่งที่ต้องเช็ค เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เบอร์โทร หรือข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ที่มีความสำคัญ หากพบว่าผิด ก็ให้ติดต่อตัวแทนประกันชีวิตที่ทำประกันด้วย ให้ช่วยประสานงานทำเรื่องแก้ไขให้ นอกจากนี้ควรเก็บเอกสารกรมธรรม์ประกันชีวิตให้เป็นที่เป็นทางเสมอ เพื่อให้ไม่ลืมว่าเราเก็บเอกสารเอาไว้ที่ไหน 

กรมธรรม์ประกันชีวิต เป็นเอกสารที่มีความสำคัญมาก ๆ สำหรับการทำประกัน หลังจากได้รับเอกสารกรมธรรม์ประกันชีวิตมาแล้ว ควรตรวจเช็ครายละเอียดส่วนตัวต่าง ๆ ให้ดี เพื่อผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยเอง นอกจากนี้ควรศึกษา ทำความเข้าใจเงื่อนไขความคุ้มครองของประกันชีวิตก่อนตัดสินใจทำประกันอย่างสม่ำเสมอ

หากไม่แน่ใจว่าควรเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบไหนดี สามารถติดต่อตัวแทนประกันชีวิต Krungthai Axa ผ่านการ คลิกแอดไลน์ ได้เลยที่นี่ ให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตโดยตรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *