ทำประกันชีวิตต้องตรวจสุขภาพไหม มีผลกับการคำนวณเบี้ยบริษัทประกันภัยหรือไม่

ทำประกันชีวิตต้องตรวจสุขภาพไหม

การตรวจสุขภาพก่อนการทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ยิ่งอายุมากขึ้นเท่าไหร่การตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิตมักเป็นของคู่กัน แต่ก็ใช่ว่าบริษัทประกันภัยจะตรวจเช็คสุขภาพก่อนการทำประกันชีวิตทุกเคส หลัก ๆ แล้วจะดูเรื่องของอายุ ประวัติสุขภาพเป็นหลัก

ในบทความนี้ Meprakan จะสรุปให้ได้อ่านกัน ว่าการทำประกันชีวิตต้องตรวจสุขภาพไหม หากไม่ตรวจสุขภาพก่อนการทำประกันจะมีเคสไหนที่ทำได้บ้าง พร้อมกับจะบอกว่าการตรวจสุขภาพก่อนการทำประกันมีผลกับการคำนวณค่าเบี้ยประกันภัยหรือไม่ ? 

ทำประกันชีวิตต้องตรวจสุขภาพไหม

สำหรับคำถามที่ว่า ทำประกันชีวิตต้องตรวจสุขภาพไหม ? Meprakan ขอให้คำตอบแบบนี้..

การทำประกันชีวิตจะมีทั้งแบบที่ต้องตรวจสุขภาพ และ ไม่ตรวจสุขภาพก่อนการทำประกัน ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครองที่คุณเลือก และเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย

แม้ว่าบริษัทประกันภัยบางที่จะไม่มีการตรวจสุขภาพ แต่แน่นอนว่าผู้เอาประกันภัยจำเป็นต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพตามความจริงให้กับบริษัทประกันภัยทราบก่อนการทำประกันภัยทุกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้เอาประกันไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ หรือมีปัญหาสุขภาพมาก่อนหน้าที่จะตัดสินใจทำประกันภัย

ส่วนในกรณีที่ต้องตรวจสุขภาพก่อนการทำประกันภัย ก็จะมีกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ เอาไว้ให้ทราบก่อนการทำประกันภัยตามนโยบายบริษัท

คลิกอ่านเพิ่มเติม : ทำไมต้องทำประกันสุขภาพ

ทำไมการทำประกันชีวิตต้องตรวจสุขภาพ

ทำไมการทำประกันชีวิตต้องตรวจสุขภาพ

1.เพื่อให้ทราบข้อมูลสุขภาพที่แท้จริง

การตรวจสุขภาพก่อนการทำประกัน จะทำให้บริษัทประกันทราบข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพว่าเป็นเช่นไร มีอาการเจ็บป่วย มีความผิดปกติจากโรคที่ได้รับการยกเว้นหรือไม่ ซึ่งข้อมูลสุขภาพถือว่ามีความสำคัญมาก ๆ สำหรับการทำประกันชีวิต เพราะบริษัทประกันภัยจะนำข้อมูลสุขภาพมาพิจารณาผลการอนุมัติความคุ้มครองประกันชีวิต

คลิกอ่านเพิ่ม : ประกันชีวิตเริ่มคุ้มครองตอนไหน คุ้มครองทันทีหลังชำระเงินเลยหรือไม่ ?

2.เพื่อให้คำนวณค่าเบี้ยประกันภัยได้

ข้อมูลสุขภาพที่ตรวจก่อนทำประกันภัยจะถูกนำมาใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาค่าเบี้ยประกันภัยให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมกับความเป็นจริงมากที่สุด เช่น หากคุณมีอายุ 50 ปี ที่ต้องการทำประกันชีวิต หลังตรวจสุขภาพพบว่าสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีประวัติสุขภาพเรื้อรัง แบบนี้.. ค่าเบี้ยประกันภัยก็จะมีแนวโน้มที่จะถูกกว่าคนที่ตรวจพบอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง ทำให้ค่าเบี้ยประกันที่จ่ายอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่สูงเกินไปเพราะมีความเสี่ยงน้อยกว่า

3.เพื่อป้องกันความคุ้มครองจากอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นก่อนการทำประกัน

การตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิตจะช่วยทำให้ผู้เอาประกันและบริษัทประกันภัยทราบ ว่าเรามีอาการเจ็บป่วยรุนแรง หรือมีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังก่อนทำประกันชีวิตหรือไม่ โดยโรคบางชนิดบริษัทประกันภัยจะไม่ให้ความคุ้มครอง เพราะถือว่าเป็นอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นก่อนการทำประกันภัย

มีประกันชีวิตแบบไม่ต้องตรวจสุขภาพหรือไม่

มีประกันชีวิตแบบไม่ต้องตรวจสุขภาพหรือไม่

ปัจจุบันสามารถทำประกันชีวิตแบบไม่ต้องตรวจสุขภาพได้ แต่จะขึ้นอยู่กับรายละเอียดแผนความคุ้มครองของบริษัทประกันภัยเจ้านั้น ๆ ด้วย ถึงแม้ว่าจะไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต แต่ยังไงก็ต้องตอบคำถามสุขภาพตามความจริง และหากบริษัทประกันภัยพบว่าคุณให้ข้อมูลเท็จ แน่นอนว่าบริษัทประกันภัยมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธความคุ้มครองของคุณ

ส่วนมากแล้วการทำประกันชีวิตที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพจะเป็นประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ประกันชีวิตแบบบำนาญ ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือประกันชีวิตส่วนบุคคลที่มีทุนประกันต่ำ

เงื่อนไขแบบไหนที่อาจจะไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนการทำประกันชีวิต

  • ผู้เอาประกันที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีอายุน้อย
  • ผู้เอาประกันที่มีประวัติสุขภาพดี
  • ทำประกันชีวิตแบบทุนประกันต่ำ
  • ทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ประกันชีวิตควบการลงทุน ประกันชีวิตแบบบำนาญ ฯลฯ

คลิกอ่านเพิ่มเติม : ประกันยูนิตลิงก์ (Unit Link) คืออะไร 

เงื่อนไขแบบไหนที่ต้องตรวจสุขภาพก่อนการทำประกันชีวิต

  • ผู้เอาประกันที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องตรวจสุขภาพ เช่น อายุ 50 ปีขึ้นไป
  • เลือกซื้อทุนประกันสูง
  • มีประวัติสุขภาพที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคที่บริษัทประกันไม่คุ้มครอง
  • มีประวัติการรักษาโรคเรื้อรัง หรืออาการเจ็บป่วยที่ส่งผลต่อสุขภาพระยะยาว
  • การสุ่มตรวจสุขภาพของบริษัทประกันภัย
การตรวจสุขภาพมีผลกับค่าเบี้ยประกันชีวิตหรือไม่

การตรวจสุขภาพมีผลกับค่าเบี้ยประกันชีวิตหรือไม่

แน่นอนว่าการตรวจสุขภาพก่อนการทำประกันชีวิตจะมีผลต่อค่าเบี้ยประกันอย่างแน่นอน เพราะข้อมูลสุขภาพจะเป็นเกณฑ์พิจารณาค่าเบี้ยประกันชีวิต

แม้ว่าผู้เอาประกันจะเป็นเพศเดียวกัน อายุเท่ากัน แต่หากประวัติสุขภาพต่างกัน เช่น คนนึงสุขภาพดี ไม่มีประวัติการเป็นโรคร้ายแรง กับอีกคนนึงที่มีประวัติการรักษาโรคร้ายแรงมา แน่นอนว่าผู้เอาประกันถัยที่มีประวัติการรักษาโรคร้ายแรงมีแนวโน้มที่จะจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตในอัตราที่สูงขึ้น เพราะมีความเสี่ยงด้านสุขภาพสูงกว่าผู้เอาประกันที่สุขภาพดี

การทำประกันชีวิตต้องตรวจสุขภาพหรือไม่ ? ก็จะขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครองและเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งจะมีทั้งการทำประกันชีวิตแบบที่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ แต่ที่แน่ ๆ จำเป็นต้องตอบคำถามสุขภาพตามความเป็นจริง ซึ่งหากบริษัทประกันพบว่าผู้เอาประกันตอบคำถามเป็นเท็จ ก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกัน ฉะนั้นแล้วจำเป็นจะต้องตอบคำถามสุขภาพตามความจริงเสมอ

สำหรับใครที่อยากทำประกันชีวิตให้ตัวเอง และคนที่คุณรัก แต่ยังไม่แน่ใจว่าต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิตหรือไม่ สามารถติดต่อสอบถามตัวแทนประกันชีวิต Krungthai Axa ที่มีใบอนุญาตนายหน้าได้ตลอดเวลา คลิกแอดไลน์ ได้ทันที เราพร้อมช่วยคุณเลือกแผนความคุ้มครองที่เหมาะสมกับคุณที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *