ผลิตภัณฑ์ประกันกลุ่ม krungthai axa

ผลิตภัณฑ์กลุ่มทั้งหมดของเรา

แผนประกันชีวิตของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตทั้งหมด

Upload Image...

ประกันคุ้มครองชีวิต อุบัติเหตุ และโรคร้ายแรง

ประกันที่ให้ความคุ้มครองด้านการดูแลสุขภาพและค่ารักษาพยาบาลแบบที่ครอบคลุมมากที่สุดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย รักษาได้แบบไม่เดือดร้อนเงินออมในกระเป๋า

Upload Image...

Ultimate Growth

แบบประกันสะสมทรัพย์

อยู่เคียงข้างทุกการเติบโต ทุกเป้าหมายของคุณ

คลิกดูรายละเอียด
Upload Image...

iShield

แบบประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง

ปกป้องคุณและครอบครัวจากโรคร้ายแรง ในแบบที่คาดไม่ถึง วางแผนรับมือได้ตั้งแต่วันนี้

คลิกดูรายละเอียด
Upload Image...

LifeReady

แบบประกันตลอดชีพ

คุ้มครองคุณไปตลอดจนครบอายุ 99 ปี เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยได้หลายรูปแบบ

คลิกดูรายละเอียด
Upload Image...

iCare

แบบประกันโรคร้ายแรง

ให้ความคุ้มครองจัดเต็มถึง 100 รายการ คลอบคลุมโรคร้ายทุกระยะ เคลมได้หลายครั้งสูงสุด 6 เท่าของจำนวนเงินเอาประกัน

คลิกดูรายละเอียด
Upload Image...

LifePlus+ Saver

แบบประกันสะสมทรัพย์

วางแผนการออมก้าวแรกตั้งแต่เริ่มต้นทำงาน เพื่อสร้างวินัยในการออม พร้อมรับความคุ้มครองที่มากขึ้น

คลิกดูรายละเอียด
Upload Image...

iLink

แบบประกันชีวิตควบการลงทุน

รูปแบบประกันชีวิตที่ไม่ได้มีดีแค่การลงทุนเพียงอย่างเดียว

คลิกดูรายละเอียด
Upload Image...

Life Super Save 14/5

แบบประกันสะสมทรัพย์

วางแผนการออมสำหรับผู้ที่เริ่มต้นการทำงานด้วยการสร้างวินัยในการออม พร้อมให้ความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้น

คลิกดูรายละเอียด
Upload Image...

ประกันสุขภาพ

ใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ สบายใจยิ่งขึ้น ว่าคุณจะได้รับความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาล เมื่อเกิดอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ค่าใช้จ่ายไม่เป็นภาระของคุณและครอบครัว

Upload Image...

MEA Extra

สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล

คุ้มค่า ราคาดี เบาใจค่ารักษา

คลิกดูรายละเอียด
Upload Image...

Health Ultra

แบบประกันสุขภาพสำเร็จรูป

แผนประกันสุขภาพที่ดูแลแบบครับครัน ความคุ้มครองจัดหนักจัดเต็ม

คลิกดูรายละเอียด
Upload Image...

Health Extra

แบบประกันสุขภาพสำเร็จรูป

แผนประกันสุขภาพที่ให้คุณพร้อมรับมือกับทุกเรื่องสุขภาพ

คลิกดูรายละเอียด
Upload Image...

iHealthy Ultra

สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย ที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 100 ล้านบาท/ปี

คลิกดูรายละเอียด
Upload Image...

ประกันการออมเพื่อการเกษียณอายุ

Krungthai-Axa เรามุ่งมั่นช่วยคุณเพื่อวางแผนการเกษียณอายุแบบที่ครอบคลุมมากที่สุด เพื่อส่งเสริมให้คุณได้ใช้ชีวิตในวัยเกษียณแบบที่คาดฝัน โดยที่ไม่เป็นภาระของคนรุ่นหลัง

Upload Image...

BumnanReady

แบบประกันบำนาญ

คลิกดูรายละเอียด
Upload Image...

iWealthy

แบบประกันชีวิตควบการลงทุน

คลิกดูรายละเอียด
Upload Image...

Life Retire 5

แบบประกันบำนาญ

คลิกดูรายละเอียด
Upload Image...

ประกันการออมเพื่อสร้างมรดก

แบบประกันที่ช่วยให้คุณส่งต่อความมั่งคั่งจากการทำงานที่ผ่านมา เพื่อส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังที่คุณรักในวันที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น ด้วยแบบแผนประกันการออมเพื่อสร้างมรดกจากรุงไทย แอกซ่า

Upload Image...

iInvest

ประกันชีวิตควบการลงทุน

ตอบโจทย์ทุกการออมอย่างคนมั่งคั่ง เพิ่มมูลค่าทางการเงินแบบรุ่นสู่รุ่น

คลิกดูรายละเอียด