ขั้นตอนการเคลมประกันรถยนต์ มีวิธีอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง แบ่งการเคลมประกันออกเป็นทั้งหมดกี่แบบ

ขั้นตอนการเคลมประกันรถยนต์ ต้องทำอย่างไร

ขั้นตอนการเคลมประกันรถยนต์

การเคลมประกันรถยนต์ ถือเป็นสิทธิประโยชน์ของผู้ถือประกันภัยรถยนต์ที่ควรจะได้รับ ซึ่งจำเป็นต้องรู้ขั้นตอนในการเคลม รวมถึงประเภทของการเคลมประกันรถยนต์ด้วยเช่นกัน เพื่อที่จะได้สามารถแจ้งเคลมได้ถูกประเภท อีกทั้งเราเชื่อสำหรับมือใหม่หัดขับหลายคนก็คงจะไม่รู้ขั้นตอนการทำเรื่องเคลม ดังนั้นบทความนี้ Meprakan จะพาคุณไปรู้จักกับวิธีการเคลมประกันแบบต่าง ๆ รวมถึงบอกขั้นตอนการเคลมอย่างละเอียด

วิธีเคลมประกันมีคู่กรณี มีทั้งหมดกี่แบบ

1.การเคลมประกันรถแบบสด

การเคลมประกันรถยนต์แบบสด คือ การเคลม ณ พื้นที่เกิดเหตุ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนจากบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่ได้ซื้อไว้เข้ามาทำการตรวจสอบ ในพื้นที่เกิดเหตุทันที โดยการเคลมประกันรถยนต์แบบสดในปัจจุบันนี้สามารถแบ่งได้ 2 กรณีด้วยกัน ดังนี้

เคลมประกันรถยนต์แบบมีคู่กรณี

สำหรับการเคลมประกันภัยรถยนต์สดแบบมีคู่กรณี คือ การเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ เช่น รถยนต์ชนกัน ในกรณีนี้สามารถทำเรื่องเคลมประกันภัยสดแบบมีคู่กรณีได้ ซึ่งทางบริษัทประกันภัยรถยนต์จะส่งตัวแทนของบริษัทหรือพนักงานเข้ามาทำหน้าที่ในการตรวจสอบและทำการพิจารณาว่าฝ่ายใดผิดฝ่ายใดถูก  

เคลมประกันรถยนต์แบบไม่มีคู่กรณี

การเคลมประกันภัยรถยนต์แบบไม่มีคู่กรณี คือ การเคลมที่มีสาเหตุมาจากรถยนต์ชนเข้ากับสิ่งของหรือวัตถุต่าง ๆ จนเกิดความเสียหายจำนวนมาก เช่น รถยนต์ชนเข้ากับฟุตบาต รถยนต์ชนกับเสาไฟฟ้า รถยนต์ชนกับต้นไม้ เป็นต้น ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ในกรณีนี้ขึ้น ผู้เอาประกันรถยนต์จะต้องทำหน้าที่ในการจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก หรือ Excess ไปก่อน

คลิกอ่านเพิ่มเติม : ซ่อมอู่ กับ ซ่อมห้าง คืออะไร มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง สรุปครบจบในที่เดียว

ขั้นตอนการเคลมประกันรถแบบแห้ง

2.การเคลมประกันรถแบบแห้ง

การเคลมประกันรถยนต์แบบแห้ง คือ การเคลมประกันรถยนต์หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไปแล้วระยะหนึ่ง ซึ่งจะต้องไม่เกิน 2-3 วัน สามารถทำเรื่องเคลมแห้งได้จนกว่าจะหมดประกัน โดยสาเหตุการเคลมประกันภัยรถยนต์สดแบบแห้งนั้น ส่วนใหญ่มักจะเกิดจาการเฉี่ยวชน หรือ เป็นอุบัติเหตุแบบเบา ๆ ซึ่งผู้ถือประกันภัยรถยนต์จะต้องสามารถแจ้งบอกรายละเอียดต่าง ๆ ได้ ว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นเมื่อวันที่เท่าไหร่ เกิดที่ไหน ชนกับอะไร และสำหรับใครที่สนใจอยากทำประกันภัยรถยนต์สดแบบแห้ง ก็จะต้องทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เท่านั้น

คลิกอ่านความคุ้มครองประกันรถยนต์ประเภทต่าง ๆ

ขั้นตอนเคลมประกันรถยนต์ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

ขั้นตอนเคลมประกันรถยนต์ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

ขั้นตอนเคลมประกันรถยนต์แบบสด

1.ในขั้นตอนแรกคือการเตรียมกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่ได้ทำเอาไว้ โทรแจ้งที่ศูนย์ให้บริการหรือสายด่วนของบริษัทประกันภัยรถยนต์ พร้อมกับบอกรายละเอียดต่าง ๆ เช่น หมายเลขกรมธรรม์ ชื่อ ทะเบียน ยี่ห้อรถยนต์ สถานที่เกิดเหตุและรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

2.จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมที่จะทำเรื่องยื่นเคลมประกันภัยรถยนต์ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนรถยนต์ ใบขับขี่ และกรมธรรม์

3.เมื่อตัวแทนจากบริษัทประกันภัยรถยนต์มาถึง ก็จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบหรือเริ่มทำการประเมินเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ว่าฝ่ายไหนผิด ฝ่ายไหนถูก ฝ่ายที่เป็นผู้ผิดจะต้องจ่ายค่าเสียหายในส่วนแรกให้กับคู่กรณี เป็นการเยียวยาให้กับคู่กรณีตามที่ตกลงหรือระบุไว้ในกรมธรรม์นั่นเอง

4.บริษัททำหน้าที่ในการใบประเมินความเสียหายให้กับผู้เอาประกันภัยรถยนต์ นำรถไปเคลมกับอู่ในเครือโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ เพิ่มเติม

ขั้นตอนเคลมประกันรถยนต์แบบแห้ง

1.ในขั้นตอนแรกของการทำเรื่องเคลมรถยนต์แบบแห้ง จะต้องถ่ายรูปความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สถานที่เกิดเหตุ และต้องทำการบันทึกเวลาที่เกิดเหตุขึ้นไว้อย่างชัดเจนที่สุด

2.ให้ทำเรื่องติดต่อไปยังศูนย์ให้บริการประกัน และทำการแจ้งความเสียหายให้กับพนักงานบริษัทประกันภัยรถยนต์  เพื่อทำการนัดพนักงานหรือตัวแทนบริษัทประกันมาตรวจสอบความเสียหาย

3.หลังจากนั้นบริษัทประกันภัยรถยนต์จะทำหน้าที่ออกใบประเมินความเสียหายให้กับผู้เอาประกัน สามารถนำรถยนต์ไปเคลมในอู่ซ่อมรถยนต์ภายในเครือของบริษัทประกันภัยรถยนต์นั่นเอง

เคลมประกันรถยนต์ ใช้เวลานานหรือไม่

เคลมประกันรถยนต์ ใช้เวลานานหรือไม่

เมื่อมีการแจ้งเคลมประกันภัยรถยนต์ บริษัทประกันจะทำหน้าที่พิจารณาความเสียหายให้กับผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ซึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณ 7 วัน แล้วแต่กรณี นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารเคลมแบบครบถ้วน

และสำหรับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้รับผลประโยชน์หรือผู้ที่มีสิทธิตามกรมธรรม์ จะใช้เวลานานประมาณ 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารเคลมครบถ้วน

คลิกอ่านเพิ่มเติม : ไขข้อข้องใจ ประกันซ่อมอู่แต่อยากซ่อมห้าง สามารถทำเรื่องเข้าศูนย์ซ่อมได้หรือไม่

การเคลมประกันรถยนต์ ไม่คุ้มครองกรณีไหนบ้าง

  • รถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุจากสงคราม การปฏิวัติต่อต้าน อาวุธปรมาณู หรือความเสียหายจากกัมมันตภาพรังสี
  • การนำรถยนต์ใช้นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง เช่น การขับขี่รถยนต์ออกนอกประเทศ แต่หากมีความจำเป็นก็สามารถแจ้งกับบริษัทประกันภัยรถยนต์ได้แล้วแต่กรณี
  • การนำรถยนต์ใช้ลากจูง เป็นการใช้รถผิดประเภทบริษัทประกันจะไม่คุ้มครอง
  • อุบัติเหตุที่เกิดจากผู้เอาประกันหรือผู้ขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่า 150 มิลลิกรัม
  • การแต่งรถยนต์เพื่อนำไปแข่ง ถือเป็นการใช้งานรถผิดประเภทและสร้างความเดือนร้อนให้กับผู้อื่น
  • การใช้รถยนต์แบบผิดกฎหมาย เช่น การขนส่งยาเสพติด การใช้รถไปปล้นทรัพย์ผู้อื่น

คลิกอ่านเพิ่มเติม : สรุปมาแล้ว 14 เหตุการณ์ หากเกิดเหตุ ประกันชั้น 1 ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง ก่อนซื้อประกันต้องอ่าน !

ก็จะเห็นได้ว่า ขั้นตอนในการแจ้งเคลมประกันภัยรถยนต์ ในรูปแบบต่าง ๆ มีวิธีการแจ้งที่ง่ายและไม่ซับซ้อนเลยสักนิด อีกทั้งยังใช้ระยะเวลาในการดำเนินการไม่กี่วันเท่านั้น สำหรับมือใหม่หัดขับหรือผู้ที่กำลังศึกษาข้อมูลในการทำประกันภัยรถยนต์อยู่ เราก็หวังว่าเมื่อท่านได้อ่านบทความนี้จบ จะสามารถช่วยทำให้ท่านสามารถตัดสินใจเลือกซื้อประกันที่ตอบโจทย์ความต้องการของท่านได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *