ประกันสุขภาพ คืออะไร มีกี่ประเภท มีความคุ้มครองแบบไหนบ้าง เลือกซื้อแบบไหนดีที่สุด ?

ประกันสุขภาพ คืออะไร มีกี่ประเภท มีความคุ้มครองแบบไหนบ้าง เลือกซื้อแบบไหนดีที่สุด

ประกันสุขภาพ คืออะไร

ประกันสุขภาพ คือ ประกันที่ให้ความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาล ในกรณีที่คุณทำประกันสุขภาพเอาไว้ ไม่ว่าจะป่วยเพียงเล็กน้อยโดยไม่นอนโรงพยาบาล หรือเจ็บป่วยหนักจนเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล ประกันสุขภาพก็จะให้ความคุ้มครองเช่นกัน ซึ่งประกันสุขภาพจะให้ความคุ้มครองทั้งโรคทั่วไป โรคเฉพาะ รวมถึงโรคร้ายแรง

Contents hide

ประกันสุขภาพ มีกี่ประเภท 

ประกันสุขภาพแบ่งออกเป็น 2 ประเภท หลัก ๆ คือ

1.ประกันสุขภาพส่วนบุคคล

ประกันสุขภาพส่วนบุคคล เป็นประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะตัวบุคคลเท่านั้น (คุ้มครองแค่คนเดียว) โดยจะครอบคลุมเรื่องค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง ค่ายา ค่าแพทย์ รวมถึงการรักษาแบบเป็นผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD)

คลิกอ่านเพิ่มเติม : IPD และ OPD คืออะไร มีความแตกต่างกันอย่างไร สำคัญกับการทำประกันสุขภาพยังไงบ้าง

2.ประกันสุขภาพกลุ่ม

ประกันสุขภาพกลุ่ม เป็นประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยทางบริษัทประกันจะออกกรมธรรม์ให้กับผู้ถือกรมธรรม์ และจะออกหนังสือรับรองกรมธรรม์ให้กับผู้เอาประกันภัยแต่ละคน

ประกันสุขภาพ ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง

1.การรักษาตัวเมื่อเป็นผู้ป่วยใน (IPD)

ประกันสุขภาพจะให้ความคุ้มครองเมื่อเป็นผู้ป่วยใน ก็ต่อเมื่อเราป่วยแล้วเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแบบที่ต้องนอนค้าง โดยค่าใช้จ่ายที่ให้ความคุ้มครองจะมีดังนี้

  • ค่าบริการทั่วไป
  • ค่าห้อง ค่าอาหาร
  • ค่าบริการพยาบาล
  • ค่ารักษาพยาบาล และค่าผ่าตัดฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมงหลังเกิดอุบัติเหตุ

2.การรักษาพยาบาลเมื่อเข้ารับการผ่าตัด

ประกันสุขภาพจะให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือศัลยแพทย์ รวมถึงคุ้มครองค่ารักษาที่เกี่ยวข้องกับการปรึกษาในกรณีที่มีการผ่าตัด

3.ค่าแพทย์

ประกันสุขภาพที่เราทำไว้จะให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับการดูแลโดยแพทย์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน รวมถึงครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง

4.การรักษาตัวเมื่อเป็นผู้ป่วยนอก (OPD)

ประกันสุขภาพ OPD จะมีเป็นบางแผนความคุ้มครองเท่านั้น เช่น iHealthy Ultra ในกรณีที่มีความคุ้มครอง ประกัน OPD จะให้ความคุ้มครองในกรณีที่เราเจ็บป่วยแล้วไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในเครือโดยที่ไม่ต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล ซึ่งประกัน OPD นี้จะมีความคุ้มครองที่แตกต่างกันไปตามแผนประกันที่เลือก

คลิกอ่านเพิ่มเติม : ทำประกัน กรุงไทยแอกซ่า iHealthy Ultra ดีไหม มีจุดเด่นกว่าประกันแผนอื่นอย่างไรบ้าง

เลือกซื้อประกันสุขภาพ แบบไหนดี

ปัจจุบันนี้สามารถเลือกซื้อประกันสุขภาพได้ 2 รูปแบบ คือ เลือกซื้อประกันสุขภาพแบบเดี่ยว และ เลือกซื้อประกันสุขภาพแบบพ่วง

1.ซื้อประกันสุขภาพแบบเดี่ยว

ประกันสุขภาพแบบเดี่ยว จะมีสัญญาที่บังคับใช้แบบปีต่อปี ค่าเบี้ยประกันจะมีราคาถูก

2.ซื้อประกันสุขภาพแบบพ่วง

ประกันสุขภาพแบบพ่วง จะมีผลบังคับใช้ต่อเนื่องตามสัญญาหลัก เช่น ซื้อประกันชีวิตแล้วซื้อพ่วงประกันสุขภาพ

ข้อยกเว้นประกันสุขภาพ

แม้ว่าประกันสุขภาพจะให้ความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาล แต่รู้หรือไม่ว่าประกันสุขภาพของแต่ละบริษัทประกันภัยล้วนมีข้อยกเว้นอยู่เสมอ ! 

โดยปกติแล้วประกันสุขภาพจะให้ความคุ้มครองในส่วนของค่าใช้จ่ายที่จำเป็น แต่ก็มีความคุ้มครองบางอย่างที่ไม่ให้ความคุ้มครองเช่นกัน ฉะนั้นแล้วเมื่อเราทำประกันสุขภาพจำเป็นที่จะต้องสอบถามข้อยกเว้นประกันสุขภาพจากบริษัทหรือตัวแทนประกันเสียก่อน เพราะประกันสุขภาพแต่ละบริษัทประกันจะมีข้อยกเว้นที่แตกต่างกันไป

เงื่อนไขของประกันสุขภาพ ที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจซื้อ

1.ระยะเวลาที่ประกันไม่คุ้มครอง

ประกันสุขภาพที่เราทำไว้จะยังไม่ได้รับความคุ้มครองทันที เพราะจะมีระยะเวลารอคอย (Waiting Peroid) ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันนั้น ๆ โดยเฉลี่ยแล้วจะมีระยะเวลารอคอยเฉลี่ยจากการเจ็บป่วยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 30 วัน

2.อาการเจ็บป่วยที่เกิดก่อนการรับประกันภัย

ในกรณีที่มีอาการเจ็บป่วยมาก่อนที่จะทำประกันสุขภาพ และไม่แจ้งให้บริษัทประกันทราบ บริษัทประกันมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ความคุ้มครองกับผู้เอาประกันได้

3.การบอกเลิกความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัย

สำหรับใครที่มองว่าประกันสุขภาพที่เราได้ทำเอาไว้ไม่ตอบโจทย์ ผู้เอาประกันสามารถบอกเลิกความคุ้มครองได้ และในกรณีที่ผู้เอาประกันทำผิดเงื่อนไขความคุ้มครอง ทางบริษัทประกันก็มีสิทธิ์บอกเลิกความคุ้มครองได้เช่นกัน หากมีหลักฐานว่าผู้เอาประกันมีการทุจริตเกิดขึ้น

ปัจจุบันนี้การทำประกันสุขภาพให้กับตัวเราเองและคนที่คุณรักเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตามควรเลือกประกันสุขภาพที่ตอบโจทย์กับความต้องการของตัวเอง และควรเลือกซื้อประกันสุขภาพจากตัวแทนที่เชื่อถือได้เท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าได้รับความคุ้มครองนั่นเอง

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *