ผลิตภัณฑ์ประกันกลุ่ม สำเร็จรูป
ผลิตภัณฑ์ประกันกลุ่ม สำเร็จรูป

ผลิตภัณฑ์ประกันกลุ่มแบบสำเร็จรูป

ผลิตภัณฑ์ประกันกลุ่มที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน ครอบคลุมแบบครับครันมากที่สุด

ผลิตภัณฑ์กลุ่มทั้งหมดของเรา

ผลิตภัณฑ์ประกันกลุ่ม สำเร็จรูป

ประกันกลุ่มแบบสำเร็จรูป

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เรามีแผนความคุ้มครองที่ช่วยให้บริษัท องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการให้ความคุ้มครองด้านสุขภาพและอุบัติเหตุกับพนักงานของคุณหลากหลายแผนความคุ้มครอง เป็นหลักประกันที่ช่วยให้พนักงานของคุณอุ่นใจ ไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเอง 

ประกันอุบัติเหตุกลุ่มแบบสำเร็จรูป

Group PA Package

ประกันอุบัติเหตุกลุ่มแบบสำเร็จรูป

ประกันอุบัติเหตุกลุ่มแบบสำเร็จรูป ให้ความคุ้มกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ รวมถึงสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ เพิ่มความคุ้มครองการฆาตรกรรม ถูกลอบทำร้าย รวมถึงการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ พร้อมทั้งครอบคลุมความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

คลิกดูรายละเอียด
แผนประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มแบบสำเร็จรูป

Group Health Package

แผนประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มแบบสำเร็จรูป

แผนประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มแบบสำเร็จรูป ให้ความคุ้มครองเมื่อเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ พนักงานของคุณจะได้รับการรักษาพยาบาลและสวัสดิการการรักษาที่ดีและครอบคลุม ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานได้เป็นอย่างดีในยามฉุกเฉิน

คลิกดูรายละเอียด