ประกันกลุ่มแบบเลือกผลประโยชน์
ประกันกลุ่มแบบเลือกผลประโยชน์

ประกันกลุ่มแบบเลือกผลประโยชน์

ผลิตภัณฑ์ประกันกลุ่มแบบเลือกผลประโยชน์

ประกันกลุ่มแบบเลือกผลประโยชน์ได้

เพราะบุคคลากรในองค์กร คือ ทรัพยากรที่สำคัญที่สุด หากมีสวัสดิการที่ดีจะช่วยดึงดูดคนเก่งและคนที่ความสามารถไว้กับองค์กรได้ การทำประกันกลุ่มแบบเลือกผลประโยชน์คุณสามารถเลือกผลประโยชน์ความคุ้มครองแบบที่ครอบคลุมในอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมได้

ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม แบบเลือกผลประโยชน์ได้

Group Tailormade

ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มแบบเลือกผลประโยชน์ได้

  • มีสัญญาเพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  • มีสัญญาเพิ่มเติมกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  • มีสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพกลุ่ม
คลิกดูรายละเอียด