Upload Image...

ประกันการออมเพื่อสร้างมรดก

ร่วมวางแผนจัดสรรความมั่งคั่งอย่างชาญฉลาด

Upload Image...

การออมเพื่อการสร้างมรดก

ในช่วงเวลาที่คุณทำงาน คุณได้ทำงานอย่างแน่วแน่เพื่อสะสมความมั่งคั่ง เพราะตั้งใจจะส่งต่อสิ่งดี ๆ เหล่านี้ให้กคนที่คุณรัก ประกันการออมเพื่อสร้างมรดกจากรุงไทย-แอกซ่า เราพร้อมช่วยคุณวางแผนเพื่อคนที่คุณรัก เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายแบบที่คุณตั้งใจ

Upload Image...

iInvest

แบบประกันชีวิตควบการลงทุน

แบบประกันที่ตอบโจทย์การออม ช่วยบริหารความมั่งคั่ง เพิ่มมูลค่าทางการเงิน พร้อมส่งต่อความั่งคั่งให้คนที่คุณรัก

คลิกดูรายละเอียด