สรุปมาแล้ว เป็นโรคเอดส์ทําประกันได้ไหม มีบริษัทประกันภัยให้ความคุ้มครองหรือไม่

เป็นโรคเอดส์ทําประกันได้ไหม

ในการทำประกันชีวิตส่วนบุคคล หลัก ๆ แล้วบริษัทประกันภัยจะให้ความคุ้มครองกับโรคทั่วไป รวมถึงโรคร้ายแรงบางอย่าง ไม่ได้หมายความว่าหากตัดสินใจทำประกันชีวิตแล้ว บริษัทประกันภัยจะให้ความคุ้มครองทุกโรค และหนึ่งในนั้น คือ การติดเชื้อ HIV หรือ เป็นโรคเอดส์ ในบทความนี้ Meprakan จะสรุปข้อมูลให้ได้อ่านกันว่า หากเป็นโรคเอดส์ทําประกันได้ไหม จะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัยหรือไม่

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ และ HIV

การติดเชื้อ HIV กับ เอดส์ มีความแตกต่างกัน ติดเชื้อ HIV ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเอดส์เสมอไป เราลองมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ AIDS และ HIV กันให้มากขึ้นเสียก่อน โดยข้อมูลนี้นำมาจาก sikarin.com

HIV (Human Immunodeficiency Virus) คือ เชื้อไรวัสที่ทำลายภูมิคุ้มกันของร่างกาย เมื่อเชื้อ HIV เข้าสู่ร่างกายจะเกิดการยึดจับพร้อมทำลายเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 มีส่วนทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายบกพร่อง หากปล่อยให้เม็ดเลือดขาวชนิด CD4 มีระดับตกต่ำลงเรื่อย ๆ จะทำให้มีโอกาสป่วยเป็นเอดส์ได้

เอดส์ AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) คือ ผู้ที่ติดเชื้อ HIV จนระดับเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 ต่ำกว่า 200 ส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันและเม็ดเลือดขาวถูกทำลายจนไม่สามารถต่อต้านโรคได้ 

เป็นโรคเอดส์ทําประกันชีวิตได้ไหม

เป็นโรคเอดส์ทําประกันได้ไหม

หากเป็นโรคเอดส์ หรือ ติดเชื้อ HIV แล้วต้องการทำประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพ บริษัทประกันภัยแทบจะทุกที่จะไม่ให้ความคุ้มครอง และจำเป็นต้องปฏิเสธการรับประกันภัย เพราะทางบริษัทประกันภัยมองว่าเป็นโรคร้ายแรงที่ทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายบกพร่อง จนนำไปสู่การเกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ขึ้นมาได้

ในกรณีที่ติดเชื้อ HIV หรือเป็นเอดส์มาก่อน แน่นอนว่าจะไม่สามารถทำประกันได้อยู่แล้ว

แต่ในกรณีที่ผู้เอาประกันติดเชื้อ HIV หรือ เป็นเอดส์ หลังจากที่ทำประกันไปแล้ว ทางบริษัทประกันบางที่อาจจะให้ความคุ้มครองต่อโดยไม่บอกเลิกสัญญา เพียงแต่จะไม่ให้ความคุ้มครองโรคเอดส์และการติดเชื้อ HIV รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อจากนี้

ทำไมบริษัทประกันไม่ให้ความคุ้มครองโรคเอดส์

ทำไมบริษัทประกันไม่ให้ความคุ้มครองโรคเอดส์

ด้วยความที่โรคเอดส์เป็นโรคที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายถูกทำลาย ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสสูงมากที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ตามมา ซึ่งแน่นอนว่าโรคแทรกซ้อนเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะโรคภูมิคุ้มกันร่างกายบกพร่อง ทำให้บริษัทประกันไม่สามารถแบกรับประกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนี้ได้

เป็นโรคเอดส์แต่อยากทำประกันต้องทำอย่างไร

ส่วนใหญ่แล้วถ้าติดเชื้อ HIV หรือ เป็นเอดส์ จะไม่สามารถทำประกันชีวิตส่วนบุคคลได้อยู่แล้ว เพราะบริษัทประกันแทบทุกที่จะปฏิเสธความคุ้มครอง

ในการทำประกันชีวิตส่วนบุคคลทุกประเภท หากผู้เอาประกันมีอาการติดเชื้อ HIV หรือเป็นโรคเอดส์จะไม่สามารถทำประกันเหล่านี้ได้ ช่วงเวลาการทำประกันที่ดีที่สุด คือ การทำประกันในช่วงที่มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง แบบนี้.. จะผ่านการอนุมัติง่ายกว่า เผลอ ๆ อาจจะไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันด้วยซ้ำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *