สรุปมาแล้ว ประกันชีวิตคุ้มครองอะไรบ้าง ก่อนตัดสินใจทำประกันควรรู้

ประกันชีวิตคุ้มครองอะไรบ้าง

การทำประกันชีวิตเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพ อุบัติเหตุ การออมเพื่อลงทุน ฯลฯ ซึ่งประกันชีวิตก็จะมีความคุ้มครองหลายแบบมาก ๆ เรียกได้ว่าครอบคลุมสุด ๆ สำหรับการเป็นประกันชีวิตส่วนบุคคล

ในบทความนี้ Meprakan จะมาบอกเล่าภาพรวมให้ได้อ่านกัน ว่าประกันชีวิตคุ้มครองอะไรบ้าง เพื่อว่าใครที่กำลังลังเลว่าจะทำประกันชีวิตดีไหมจะได้ตัดสินใจได้

ประกันชีวิตคุ้มครองอะไรบ้าง

1.คุ้มครองในกรณีที่เจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บ

การทำประกันชีวิตจะมีแผนความคุ้มครองในส่วนของการเจ็บไข้ได้ป่วยจากโรคทั่วไป ซึ่งประกันชีวิตจะมีแผนประกันสุขภาพตามความคุ้มครองที่เราเลือกเอาไว้ และบางครั้งยังสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันชีวิตหลักได้

ทำให้เวลาที่ผู้เอาประกันมีอาการเจ็บป่วย เช่น เป็นไข้หวัด ปวดหัว อาหารเป็นพิษ ฯลฯ สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในเครือได้ทันที ส่วนมากหากพ้นระยะเวลารอคอยไปแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องสำรองเงินจ่าย เพียงแค่ยื่นบัตรประกันให้กับเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลเท่านั้น 

2.คุ้มครองกรณีเกิดโรคร้ายแรง

สำหรับความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายแรงต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจ โรคเกี่ยวกับสมองและระบบประสาท ฯลฯ ทางบริษัทประกันภัยก็จะเปิดโอกาสให้ผู้เอาประกันภัยซื้อเพิ่มความคุ้มครองเพิ่มเติมจากประกันชีวิตได้ 

ซึ่งประกันชนิดนี้เรียกว่า ‘ประกันโรคร้ายแรง’ โดยความคุ้มครองจะครอบคลุมมากกว่าประกันชีวิตแบบธรรมดา เรียกได้ว่าตอบโจทย์ความคุ้มครองเยอะกว่า คุ้มครองหลายโรค บางบริษัทประกันชีวิตบางเจ้าให้ความคุ้มครองมากถึง 90 โรคเลยทีเดียว

คลิกอ่านเพิ่มเติม : ประกัน กรุงไทยแอกซ่า iCare ดีไหม ความคุ้มครองโดดเด่นกว่าประกันเจ้าอื่นอย่างไรบ้าง

3.คุ้มครองกรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

ประกันชีวิตจะมีความคุ้มครองในส่วนของอุบัติเหตุ ในกรณีที่ผู้เอาประกันเกิดอุบัติเหตุขึ้น ทำให้สามารถเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในเครือได้ แต่จำเป็นต้องเป็นอุบัติเหตุที่ทางบริษัทประกันให้ความคุ้มครองเท่านั้น 

เพราะมีอุบัติเหตุบางประเภทที่บริษัทประกันภัยอาจจะไม่ให้ความคุ้มครอง สำหรับใครที่มีความกังวลว่าอุบัติเหตุแบบไหนบ้างที่บริษัทประกันชีวิตไม่คุ้มครอง ก็สามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดกรมธรรม์กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลคุณได้เช่นกัน

4.คุ้มครองกรณีเสียชีวิต

ขึ้นชื่อว่าเป็นประกันชีวิต แน่นอนเลยว่าต้องคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิต ในการทำประกันชีวิตจะมีการระบุชื่อของผู้รับผลประโยชน์เอาไว้ หากผู้เอาประกันเสียชีวิตไปแล้วจะทำให้ผู้รับผลประโยชน์ได้รับผลประโยชน์

แต่ก็ใช่ว่าจะคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ส่วนมากแล้วบริษัทประกันชีวิตอาจจะจะไม่จ่ายผลประโยชน์ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตาย หรือผู้เอาประกันฆ่าตัวตายเอง ซึ่งความคุ้มครองในส่วนนี้ต้องตรวจเช็คกับบริษัทประกันให้ดีตอนที่ทำประกันภัย

คลิกอ่านเพิ่มเติม : ประกันชีวิตเสียชีวิตทุกกรณี คืออะไร ให้ความคุ้มครองครบจริงหรือไม่ ?

5.คุ้มครองกรณีทุพพลภาพ

ในกรณีที่ผู้เอาประกันทุพพลภาพตามเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้ในสัญญากรมธรรม์ ทางบริษัทประกันชีวิตก็จะจ่ายผลประโยชน์ให้คล้าย ๆ กับกรณีการเสียชีวิต

6.คุ้มครองกรณีสูญเสียรายได้

ประกันชีวิตจะมีความคุ้มครองเงินชดเชยให้กับผู้เอาประกัน ในกรณีที่ผู้เอาประกันเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ทำให้ผู้เอาประกันไม่สามารถทำงานได้จนทำให้รายได้ขาดหาย โดยความคุ้มครองนี้ส่วนมากจะเป็นการซื้อสัญญาเพิ่มเติมจากสัญญาประกันชีวิตหลัก

ซึ่งความคุ้มครองในส่วนของการชดเชยรายได้ จะมีความแตกต่างกันไปตามแผนความคุ้มครองของบริษัทประกันชีวิตแต่ละเจ้า ซึ่งใครที่สนใจก็สามารถเลือกแผนความคุ้มครองให้เหมาะกับตัวคุณเองได้

7.คุ้มครองผู้เอาประกันที่ทำประกันแบบออมทรัพย์/สะสมทรัพย์

นอกจากแบบประกันชีวิตทั่วไปแล้ว ยังมีประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์อีกด้วย ซึ่งประกันประเภทนี้เหมาะกับคนที่ต้องการมีความคุ้มครองจากประกันชีวิต และยังต้องการออมเงินในประกัน 

โดยประกันชีวิตออมทรัพย์จะมีหลากหลายแผนความคุ้มครองให้เลือกสมัคร แต่ในการเลือกทำประกันชีวิตประเภทนี้จะต้องเลือกแผนความคุ้มครองที่เหมาะกับความสามารถในการชำระเบี้ยประกันด้วยเสมอ

คลิกอ่านเพิ่มเติม : 7 ประโยชน์ของประกันสะสมทรัพย์ มีอะไรบ้าง มีข้อดีเมื่อทำประกันอย่างไร

ทั้งหมดนี้ คือ ภาพรวมสำหรับคำถามที่ว่า ประกันชีวิตคุ้มครองอะไรบ้าง ? 

โดยความคุ้มครองของประกันชีวิต หลัก ๆ แล้วจะให้ความคุ้มครองในส่วนความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวบุคคล เช่น อาการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ การเสียชีวิต การทุพพลภาพ ส่วนความคุ้มครองด้านอื่น ๆ ประกันชีวิตก็จะให้ความคุ้มครองเช่นกัน แต่อาจจะไม่โดดเด่นและไม่ครอบคลุมเท่าไหร่ ทำให้ผู้เอาประกันที่ต้องการความคุ้มครองในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม จำเป็นต้องมองหาความคุ้มครองในด้านนั้นเสริม เพราะจะให้ความคุ้มครองที่คุ้มค่า ครอบคลุมมากกว่าประกันชีวิตแผนหลัก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *