ประกันโรคร้ายแรง คืออะไร ควรทำหรือไม่ ให้ความคุ้มครองโรคอะไรบ้าง

ประกันโรคร้ายแรง คืออะไร ควรทำหรือไม่

ประกันโรคร้ายแรง คืออะไร

ประกันโรคร้ายแรง คือ รูปแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรง (ตามกลุ่มโรคที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์) บริษัทประกันที่เราทำประกันโรคร้ายแรงเอาไว้จะจ่ายเงินให้กับผู้เอาประกันเพื่อให้นำเงินไปเป็นค่ารักษาพยาบาล ซึ่งส่วนมากเวลาที่ตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายแรงทางบริษัทประกันจะจ่ายเป็นเงินก้อน

โรคร้าย หมายถึงอะไร

โรคร้าย หมายถึง กลุ่มโรคที่มีอาการรุนแรง ส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้ป่วย ทำให้สุขภาพร่างกายเกิดการเจ็บป่วยและเป็นอันตรายต่อชีวิต ทำให้คุณภาพชีวิตของคนที่เป็นโรคร้ายแรงลดลง 

ในการรักษาโรคร้ายแรงจะมีค่าใช้จ่ายที่สูง เพราะต้องใช้เครื่องมือแพทย์เฉพาะด้าน ให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนั้น ๆ มาทำการรักษา ยาก็จะมีความเฉพาะกลุ่ม ตัวอย่างกลุ่มโรคร้ายแรง เช่น กลุ่มโรคมะเร็ง โรคสมอง โรคหัวใจ โรคที่เกิดกับกลุ่มอวัยวะที่สำคัญภายในร่างกาย

ประกันโรคร้ายแรง มีโรคอะไรบ้าง

สำหรับความคุ้มครองประกันโรคร้ายแรง 5 กลุ่มโรค ประกัน  iCare จาก Krungthai Axa จะมีดังนี้

คุ้มครองโรคร้ายแรงเริ่มต้น

 • โรคมะเร็งทุกระยะ
 • ภาวะเลือดไหลจากไขกระดูก ที่สามารถกลับมาเป็นปกติได้
 • ภาวะตับอ่อนที่มีเนื้อตายเฉียบพลัน
 • การใส่ตะแกงกรองลิ่มเลือด
 • การฟื้นฟูทางเดินน้ำดี
 • โรคลูพัส หรือ โรคเอสแอลอีระยะรุนแรง, ปานกลาง
 • การปลูกถ่ายลำไส้เล็ก หรือ การปลูกถ่ายกระจกตา
 • โรคแรงดันปอดสูงแบบทุติยภูมิ
 • โรคหนังแข็งชนิดลุกลามระยะแรก
 • โรคหอบหืดรุนแรงเฉียบพลัน
 • โรคไข้เลือดออกที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเด่งกี่
 • แผลไหม้ฉกรรจ์ชนิดรุนแรงน้อย
 • การสูญเสียการได้ยินบางส่วน
 • การผ่าตัดภาวะโพรง Cavmous อุดตัน
 • ภาวะการสูญเสียการทำงานของกล้ามเนื้อโคนขาหนึ่งข้าง
 • อาการบาดเจ็บที่ไขสันหลัง
 • โรคระบบประสาทมัลลิเพิงสะเคลอโรสิสระยะแรก
 • โรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการรักษา
 • การผ่าตัดเลือดคลั่งใต้เยื่อหุ้มสมอง
 • โรคหลอดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยขดลวดดามไว้
คุ้มครองโรคร้ายแรงเริ่มต้น

คุ้มครองโรคร้ายแรงปานกลาง

 • การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ
 • การผ่าตัดเลาะเยื่อหุ้มหัวใจ
 • การผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ
 • การผ่าตัดลิ้นหัวใจทางผิวหนัง
 • การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม
 • โรคประสาทตาฝ่อและความสามารถในการมองเห็นต่ำ
 • โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัด
 • โรคกล้ามเนื้อเสื่อมปานกลางถึงรุนแรง
 • โรคไตอักเสบและมีกลุ่มอาการไตเนโฟรติก
 • การสวนหัวใจเพื่อรักษาโรคหลอดเลือด
 • โรคตับแข็ง
 • โรคตับแข็งที่ลุกลาม ที่มีอาการเคลลซินโดรม
 • การผ่าตัดปอดออก 1 ข้าง
 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจชนิดมีกล้ามหนา และโรคกล้ามเนื้อหัวใจชนิดมีเนื้อแข็งตัวมากกว่าปกติ
คุ้มครองโรคร้ายแรงปานกลาง

คุ้มครองโรคร้ายแรงรุนแรง

 • โรคความบกพร่องในการทำงานของต่อไตเรื้อรัง
 • ไตวายเรื้อรัง
 • ตับวาย
 • ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับมาเป็นซ้ำเรื้อรัง
 • โรคไวรัสตับอักเสบลูปูสจากรั่มเต็มมิคลูปูส
 • การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือการปลกถ่ายไขกระดูก
 • โรคถุงน้ำดีในไต
 • โรคแรงดันในหลอดเลือดสูง
 • โรคหนังแข็งชนิดลุกลาม
 • โรคหลอดลมปอดอุดตันเรื้อรังขั้นรุนแรง
 • การผ่าตัดกระดูกสันหลังที่ไม่ทราบสาเหตุ
 • โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต
 • โรคสมองเสื่อม
 • ภาวะโคม่า
 • ภาวะลิ้นหัวใจติดเชื้อ
 • โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสมจากเชื้อแบคทีเรีย
 • โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองต้องรักษาด้วยการผ่าตัด
 • การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง
 • โรคหลอดเลือดสมองแตก
 • โรคเท้าช้าง
 • อีโบล่า
 • การสูญเสียการได้ยิน
 • แผลไหม้ฉกรรจ์
 • โรคเนื้อเยื่อผังผืดอักเสบติดเชื้อและเป็นเนื้อตาย
คุ้มครองโรคร้ายแรงรุนแรง

ควรทำประกันโรคร้ายแรงหรือไม่

ประกันโรคร้ายแรง เป็นประกันอีกรูปแบบที่ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมนอกจากประกันสุขภาพและประกันชีวิต การทำประกันสุขภาพจะครอบคลุมแค่ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย หรืออาการบาดเจ็บ 

แต่ประกันโรคร้ายแรงจะให้ความคุ้มครองทันทีเมื่อคุณถูกวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคร้ายแรง 

ในกรณีที่ต้องการลดความเสี่ยงด้านค่ารักษาพยาบาล ก็ควรที่จะทำประกันโรคร้ายแรงเอาไว้ เพราะจ่ายเบี้ยเริ่มต้นที่หลักพันต่อปี แต่ความคุ้มครองเมื่อเกิดโรคร้ายแรงขึ้นคุณจะได้รับเป็นล้าน ทำให้คุณมีเงินก้อนไปรักษาตัวโดยไม่กระทบกับเงินเก็บสะสมในชีวิตของคุณและครอบครัว

คลิกอ่านเพิ่มเติม : ทำประกันโรคร้ายแรงลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ได้สูงสุดกี่บาท ?

ใครบ้างควรทำประกันโรคร้ายแรง

1.ผู้ที่มีประกันสุขภาพอยู่แล้ว

สำหรับผู้ที่ทำประกันสุขภาพเอาไว้แล้ว หากพอมีกำลังทรัพย์ก็สามารถทำประกันโรคร้ายแรงเพิ่มเติมติดเอาไว้ได้ เพราะโรคร้ายแรงมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคน ของแบบนี้เวลาเกิดมันไม่เลือกเวลา ไม่เลือกว่าคุณเป็นใคร อย่างน้อย ๆ ก็ช่วยให้คุณอุ่นใจได้มากขึ้นว่าจะมีเงินก้อนรักษาตัวหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมา

คลิกอ่านเพิ่มเติม : ทำประกันสุขภาพกี่วันเคลมได้ สามารถแจ้งเคลมประกันเลยทันทีได้หรือไม่

2.ผู้ใหญ่วัยทำงานหาเงิน

สำหรับคนวัยทำงาน ก็ควรทำประกันโรคร้ายแรงเอาไว้เสมอ เพราะอยู่ในช่วงวัยที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ อาการเจ็บป่วยบางอย่างอาจจะเป็นสัญญาณแห่งการเกิดโรคร้ายแรงก็ได้เช่นกัน 

การทำประกันโรคร้ายแรงเอาไว้จะช่วยให้คุณเบาใจขึ้น ว่าจะมีเงินก้อนรักษาตัว ไม่กระทบกับเงินเก็บสะสมที่หามาจากการทำงานอย่างหนัก

3.บุคคลที่เป็นเสาหลักของครอบครัว

หากเสาหลักในครอบครัวล้ม แน่นอนว่าคนในบ้างจะล้มยกแผงเช่นกัน ใครที่เป็นเสาหลักครอบครัว ควรทำประกันโรคร้ายแรงติดเอาไว้มาก ๆ เพราะคุณจะได้มีเงินก้อนสำรองเอาไว้ใช้รักษาตัว และเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หากต้องนำเงินเก็บมารักษาตัว แบบนี้.. จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนในครอบครัวพลอยแย่ไปด้วย อย่างน้อย ๆ มีประกันโรคร้ายเอาไว้ก็ช่วยให้อุ่นใจได้มากกว่า

วิธีเลือกซื้อประกันโรคร้ายแรง ต้องเช็คอะไรบ้าง

 • เช็คว่าประกันโรคร้ายแรง ให้ความคุ้มครองโรคร้ายอะไรบ้าง
 • เช็คผลประโยชน์ที่จะได้รับให้ดี ว่าบริษัทประกันภัยมีเงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์อย่างไร
 • เลือกทำประกันโรคร้ายแรงกับบริษัทประกันที่เชื่อถือได้
 • ซื้อประกันโรคร้ายกับทางตัวแทนที่มีใบอนุญาตเท่านั้น
 • ในกรณีที่ชำระเงินประกันโรคร้ายแรง ควรโอนเงินเข้าบริษัทประกันโดยตรง ไม่โอนเข้าบัญชีส่วนตัวของตัวแทน

ประกันโรคร้ายแรง ไม่คุ้มครองกรณีไหนบ้าง

1.โรคร้ายแรงที่เกิดจากการทำร้ายร่างกายตัวเอง การฆ่าตัวตาย

2.โรคร้ายแรงที่เกิดจากการสูดดสารเคมี สารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เช่น การไปฉีดสารฟิลเลอร์ โบท็อกซ์ แล้วเกิดอาการแพ้ขั้นรุนแรง แบบนี้.. บริษัทประกันบางที่จะไม่ให้ความคุ้มครอง

3.โรคร้ายแรงที่เกิดจากเหตุก่ออาชญกรรม เกิดเหตุการจับกุม หรือหนีการจับกุม

4.โรคร้ายที่เกิดจากฤทธิ์สารเสพติด สุรา

5.โรคร้ายแรงหรือความผิดปกติที่มีมาตั้งแต่กำเนิด

6.โรคร้ายแรงที่หรือความผิดปกติที่เกิดก่อนวันคุ้มครองตามสัญญากรมธรรม์

มีความคุ้มครองอยู่แล้ว สามารถซื้อประกันโรคร้ายแรงเพิ่มได้หรือไม่

ในกรณีที่ทำประกันโรคร้ายแรงเอาไว้ ก็สามารถซื้อประกันโรคร้ายแรงจากบริษัทอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ถ้าต้องการ ถือเป็นการกระจายความเสี่ยงอีกวิธีหนึ่ง

การทำประกันโรคร้ายแรงเอาไว้ จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคร้ายแรงได้อย่างมหาศาล ในการรักษาโรคร้ายต้องยอมรับเลยว่าใช้เงินค่อนข้างมาก ในกรณีที่ทำประกันโรคร้ายเอาไว้ จะช่วยให้คุณมีเงินก้อนมาใช้รักษาตัวและใช้เป็นจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องเดือนร้อนตัวเองและคนที่คุณรัก

3 thoughts on “ประกันโรคร้ายแรง คืออะไร ควรทำหรือไม่ ให้ความคุ้มครองโรคอะไรบ้าง

 1. Pingback: ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ คืออะไร คุ้มครองอะไรบ้าง เลือกซื้อย่างไรดี ?

 2. Pingback: ประกันชีวิตมีกี่แบบ แต่ละชนิดเหมาะกับใคร มีข้อดีอย่างไร Update 2023

 3. Pingback: ประกันชีวิตตลอดชีพ เปรียบเทียบอย่างไรดี ให้ได้ความคุ้มครองที่ใช่ที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *