ประกันชีวิตเสียชีวิตทุกกรณี คืออะไร ให้ความคุ้มครองครบจริงหรือไม่ ?

ประกันชีวิตเสียชีวิตทุกกรณี คืออะไร

ประกันชีวิตเสียชีวิตทุกกรณี เป็นประกันชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจ เพราะให้ความคุ้มครองเมื่อเกิดเหตุเสียชีวิตแบบครบครัน ในบทความนี้ Meprakan จะมาบอกเล่าข้อมูลเกี่ยวกับประกันชีวิตคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณีให้ได้อ่านกัน ว่าคืออะไร ให้ความคุ้มครองเมื่อเสียชีวิตทุกกรณีจริงหรือไม่ จ่ายค่าเบี้ยแบบไหนได้บ้าง

Contents hide

ประกันชีวิตเสียชีวิตทุกกรณี คืออะไร

ประกันชีวิตเสียชีวิตทุกกรณี คือ ประกันชีวิตทั่วไป ที่ให้ความคุ้มครองเมื่อเกิดเหตุเสียชีวิตทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ อุบัติเหตุ หรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้น ซึ่งประกันชีวิตเสียชีวิตทุกกรณีจะมีให้เลือกหลายแบบ เช่น แบบระยะสั้น แบบออมทรัพย์ แบบประกันสำหรับผู้สูงอายุ แต่ละแบบก็จะมีเงื่อนไขความคุ้มครองที่แตกต่างกันไป

ประกันเสียชีวิตทุกกรณีผู้สูงอายุ คืออะไร

ประกันเสียชีวิตทุกกรณีผู้สูงอายุ คือ ประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 50-70 ปีขึ้นไป ซึ่งผู้ทำประกันเสียชีวิตทุกกรณีสำหรับผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องตอบคำถามสุขภาพ และไม่จำเป็นต้องตรวจเช็คสุขภาพ

แต่การทำประกันเสียชีวิตทุกกรณีสำหรับผู้สูงอายุ จะมีระยะเวลารอคอย 2 ปี (ขึ้นอยู่กับบริษัทประกัน) และยังมีเงื่อนไขในการจ่ายเงินค่าประกันอีกด้วย

หากทำประกันเสียชีวิตทุกกรณีสำหรับผู้สูงอายุไว้ แล้วเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยหรือจากอุบัติเหตุตั้งแต่ 1-2  ปีแรก ทางบริษัทประกันจะจ่ายเงินทุนประกันให้ทันทีนับตั้งแต่วันแรกที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้

ประกันชีวิตกรณีเสียชีวิตทุกกรณี คุ้มครองกรณีไหนบ้าง

ประกันชีวิตกรณีเสียชีวิตทุกกรณี คุ้มครองกรณีไหนบ้าง

โดยทั่วไปแล้วประกันชีวิตกรณีเสียชีวิตทุกกรณี จะให้ความคุ้มครองเมื่อเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ รวมถึงโรคร้ายแรง โดยไม่มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง พูดง่าย ๆ คือ ประกันชีวิตกรณีเสียชีวิตทุกกรณีจะคุ้มครองทันทีหลังกรมธรรม์มีผลบังคับใช้

ในการจ่ายเงินทุนประกันจะต้องยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตได้ และจำเป็นต้องแจ้งบริษัทประกันภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต หรือแจ้งภายใน 7 วันหลังรู้ว่าผู้เสียชีวิตมีประกันชีวิตคุ้มครอง ประกันชีวิตกรณีเสียชีวิตทุกกรณีจะให้ความคุ้มครองดังนี้

1.เมื่อเสียชีวิตตามธรรมชาติ

เป็นการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย หรือโรคร้ายแรง

2.เมื่อเสียชีวิตผิดธรรมชาติ

เป็นการเสียชีวิตจากเหตุฆาตรกรรม ถูกทำร้าย อุบัติเหตุ หรือเสียชีวิตโดยไม่รู้สาเหตุ

3.เมื่อเสียชีวิตโดยผลของกฎหมาย

เช่น การเป็นบุคคลสาบสูญ หรือศาลสั่งให้เป็นบุคคลสาบสูญ

ประกันชีวิตเสียชีวิตทุกกรณี มีแบบไหนบ้าง

ประกันชีวิตเสียชีวิตทุกกรณี มีแบบไหนบ้าง

1.ประกันชีวิตตลอดชีพ

ประกันชีวิตตลอดชีพ จะให้ความคุ้มครองตลอดชีวิตของผู้เอาประกันภัย เหมาะกับการใช้เป็นสัญญาหลักเพื่อทำประกันสัญญาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพ ค่าเบี้ยประกันจะมีราคาสูงเมื่อเทียบกับประกันชีวิตระยะสั้น

2.ประกันชีวิตออมทรัพย์

ประกันชีวิตออมทรัพย์ เป็นประกันที่ทางบริษัทประกันตกลงว่าจะจ่ายผลประโยชน์เมื่อคุณเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือมีชีวิตอยู่จนวันที่ครบสัญญา

3.ประกันชีวิตชั่วระยะเวลา

ประกันชีวิตชั่วระยะเวลา เป็นประกันชีวิตระยะสั้น ให้ความคุ้มครองเมื่อเสียชีวิตภายใน 10 ปี 15 ปี หรือ 20 ปี ข้อดีคือค่าเบี้ยประกันภัยมีราคาถูกกว่าประกันชีวิตแบบอื่น ๆ แต่จะไม่มีเงินคืนและไม่มีความคุ้มครองเมื่อครบอายุสัญญา อารมณ์เหมือนกับว่าเป็นประกันชีวิตแบบจ่ายเบี้ยทิ้ง

4.ประกันชีวิตบำนาญ

ประกันชีวิตบำนาญ เป็นประกันที่ทางบริษัทตกลงว่าจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้เอาประกันในทุก ๆ ปี หรือตามช่วงเวลาที่ได้กำหนดไว้
โดยจะจ่ายในรูปแบบของเงินคืนหรือผลประโยชน์เพิ่มเติมเมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ถึงช่วงอายุที่ระบุเอาไว้ในสัญญา ในกรณีที่เสียชีวิตก่อนเริ่มรับบำนาญ จะได้รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดคืน

ประกันชีวิตเสียชีวิตทุกกรณี ไม่คุ้มครองกรณีไหนบ้าง

ประกันชีวิตเสียชีวิตทุกกรณี ไม่คุ้มครองกรณีไหนบ้าง

  • ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี
  • ถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตาย
  • ปกปิดข้อมูลสำคัญ หรือให้ข้อมูลเท็จ
  • ไม่ยอมชำระค่าเบี้ยประกัน จนสัญญาประกันขาดอายุ

หากเสียชีวิตที่เมืองนอกหรือต่างประเทศ ประกันชีวิตเสียชีวิตทุกกรณีคุ้มครองไหม

หากเกิดเหตุเสียชีวิตที่ต่างประเทศแล้วได้ทำประกันชีวิตกรณีเสียชีวิตทุกกรณีเอาไว้ ยังไงก็จะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันอยู่แล้ว แต่ควรตรวจสอบเงื่อนไขของประกันชีวิตกรณีเสียชีวิตทุกกรณีที่ทำเอาไว้ด้วย ว่าให้ความคุ้มครองอาณาเขตไหนบ้าง (เราขอแนะนำว่าให้ตรวจสอบเป็นรายเคสไป)

ความคุ้มครองประกันชีวิตกรณีเสียชีวิตทุกกรณีของแต่ละบริษัทประกันจะให้ความคุ้มครองบริเวณอาณาเขตที่แตกต่างกัน เช่น คุ้มครองทั่วโลก คุ้มครองแค่ประเทศไทย เอเชีย ยกเว้นสหรัฐอเมริกา

มีอาการเป็นโรคซึมเศร้า ประกันชีวิตเสียชีวิตทุกกรณีคุ้มครองหรือไม่

หากผู้ที่ทำประกันมีประวัติการรักษาด้านจิตเวชมาก่อน เช่น ปัญหาการนอนไม่หลับ เป็นซึมเศร้า มีภาวะเครียดสะสม ฯล​ฯ จะไม่สามารถทำ​​ประกันชีวิตกรณีเสียชีวิตทุกกรณีกับบางบริษัทประกันได้

ในกรณีที่ทำได้อาจจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันในอัตราที่สูงขึ้น หรืออาจจะมีการขอหลักฐานการรักษาด้านจิตเวช ว่ามีอาการหายเป็นปกติแล้ว ซึ่งถ้าบริษัทประกันตรวจสอบเจอว่าคุณปกปิดข้อมูลเหล่านี้เพื่อหวังให้เบี้ยประกันถูกลง ก็ขอบอกเลยว่าบริษัทประกันภัยมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญากรมธรรม์ความคุ้มครองได้

จ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตเสียชีวิตทุกกรณี แบบไหนได้บ้าง

จ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตเสียชีวิตทุกกรณี แบบไหนได้บ้าง

  • ชำระแบบรายปีเต็มจำนวน
  • ชำระแบบราย 3 เดือน
  • ชำระแบบราย 6 เดือน

*ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทประกันแต่ละเจ้า

ซื้อประกันชีวิตเสียชีวิตทุกกรณี จากที่ไหนได้บ้าง

1.ซื้อประกันชีวิตเสียชีวิตทุกกรณีจากบริษัทประกันโดยตรง

มีบริษัทประกันหลายเจ้าที่มีแผนความคุ้มครองประกันชีวิตกรณีเสียชีวิตทุกกรณี ซึ่งคุณสามารถเลือกทำประกันกับบริษัทประกันภัยที่คุณถูกใจในแผนความคุ้มครองได้

2.ซื้อประกันชีวิตเสียชีวิตทุกกรณีจากบริษัทโบรกเกอร์

ปัจจุบันมีบริษัทโบรกเกอร์และตัวแทนประกันชีวิตมากมาย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการแนะนำแผนความคุ้มครองไม่แพ้กับบริษัทประกัน หากถูกใจโบรกเกอร์ไหนก็สามารถตัดสินใจทำประกันชีวิตกรณีเสียชีวิตทุกกรณีได้เช่นกัน แต่ควรเลือกบริษัทโบรกเกอร์หรือตัวแทนประกันชีวิตที่มีความน่าเชื่อถือเสมอ

3.ซื้อประกันชีวิตเสียชีวิตทุกกรณีผ่านช่องทางออนไลน์

คุณสามารถเช็คเบี้ยประกันกับเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างสะดวก ให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นตัวแทนจากบริษัทประกันโดยตรง ทราบราคาไว มีคนตอบคำถามให้ทุกข้อสงสัย

โดยสรุปแล้วหากคุณได้ทำประกันชีวิตเสียชีวิตทุกกรณีเอาไว้ ทางบริษัทจะให้ความคุ้มครองเมื่อเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ รวมถึงเสียชีวิตจากโรคร้าย แต่ยังไงก็ตามประกันชีวิตเสียชีวิตทุกกรณีบางบริษัทประกันจะจำกัดอาณาเขตความคุ้มครอง ฉะนั้นแล้วก่อนตัดสินใจซื้อประกันชีวิตเสียชีวิตทุกกรณีคุณควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ดีเสมอ

อ้างอิงข้อมูล

https://rabbitcare.com/blog/wellness-insurance-tips/death-cover-benefit 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *