สรุปมาแล้ว ทําประกันชีวิต ใช้เอกสารอะไรบ้าง Update ล่าสุด 2023

ทําประกันชีวิต ใช้เอกสารอะไรบ้าง

การเตรียมเอกสารทำประกันชีวิตให้พร้อม จะช่วยลดขั้นตอนการทำประกันชีวิตลงได้ เพราะหลังจากที่กรอกแบบฟอร์มสมัครทำประกันชีวิตลง จำเป็นที่จะต้องยื่นเอกสารอื่น ๆ ประกอบด้วย บทความนี้ Meprakan จะมาสรุปให้ได้อ่านกันว่าถ้าทำประกันชีวิต ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ทําประกันชีวิต ใช้เอกสารอะไรบ้าง

  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับผลประโยชน์
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย
  • ผลการตรวจสุขภาพ (หากต้องตรวจสุขภาพ)
  • ใบคำขอสมัครประกันชีวิต ที่กรอกข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน
  • หลักฐานการชำระเบี้ยประกันภัย

*เอกสารการทำประกันชีวิต อาจจะแตกต่างกันไปตามความต้องการของบริษัทประกันภัย

สำหรับใครที่ต้องการทำประกันชีวิต ก็อย่าลืมเตรียมเอกสารการทำประกันชีวิตให้ครบถ้วน จะได้ไม่ต้องเสียเวลารอเอกสาร ยิ่งเอกสารครบเร็วเท่าไหร่ ความคุ้มครองก็จะยิ่งคุ้มครองเร็วขึ้นเท่านั้น อ้อ ! อย่าลืมตรวจเช็คเอกสารทำประกันชีวิตให้ดีก่อนยื่นด้วยน้า ถ้าไม่แน่ใจว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง Meprakan แนะนำว่าให้ลองสอบถามตัวแทนประกันชีวิตดูได้ แบบนี้.. จะได้ข้อมูลที่ชัวร์กว่า

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *