ประกันชีวิตลดหย่อนภาษีตัวไหนดี ซื้อแบบไหนลดหย่อนได้เยอะที่สุด ปี 2023

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษีตัวไหนดี

การทำประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษี ถือเป็นเรื่องปกติที่หลาย ๆ คนในปัจจุบันนี้ก็มักจะมีการทำประกันชีวิตเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีอยู่แล้ว ซึ่งเรียกได้ว่าช่วยแบ่งเบาภาระค่าภาษีที่จะต้องเสียได้เป็นอย่างดี แต่ในยุคนี้ต้องยอมรับเลยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำประกันชีวิตนั้นมีค่อนข้างมาก และนั่นอาจทำให้หลายคนยังไม่รู้จักหรือเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียด เงื่อนไขของการทำประกันชีวิตมากพอ บทความนี้ Meprakan จึงจะพาคุณไปรู้จักกับการทำประกันชีวิตลดหย่อนภาษีตัวไหนดี ที่จะตอบโจทย์ความต้องการของคุณมากที่สุด

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษีได้ เหมาะกับใครบ้าง

ประกันชีวิตลดหน่อยภาษีได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำประกันชีวิตและผู้ที่ต้องการหาส่วนลดหย่อนภาษีรายปีที่ต้องจ่าย ซึ่งในปัจจุบันนี้การทำประกันชีวิตเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้แล้วก็ยังเป็นการวางแผนบริหารความเสี่ยงกับชีวิตได้เป็นอย่างดี  

คลิกอ่านเพิ่มเติม : ทำประกันโรคร้ายแรงลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ได้สูงสุดกี่บาท ?

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษีได้ มีทั้งหมดกี่แบบ

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษีได้ มีทั้งหมดกี่แบบ

ประกันชีวิตที่ลดหย่อนภาษีได้ จะมีอยู่ 2 แบบ ดังนี้

1.ประกันชีวิตแบบทั่วไป

ประกันชีวิตแบบทั่วไป เป็นประกันที่สามารถใช้ในการช่วยลดหย่อนภาษีได้จริง แต่จะต้องไม่เกินจำนวนเงิน 100,000 บาท เช่น ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา และประกันชีวิตแบบควบการลงทุน อีกทั้งในกรณีที่มีการซื้อประกันชีวิตให้กับคู่สมรสตามกฎหมายที่ไม่มีรายได้ ก็จะสามารถหักเพื่อช่วยลดหย่อนภาษีได้ 10,000 บาท

เงื่อนไข

  • ต้องเป็นกรมธรรม์ที่ซื้อจากบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยเท่านั้น
  • มีผลตอบแทนคืนให้กับผู้เอาประกันไม่เกิน 20% ของเบี้ยสะสม เงินปันผลหรือเบี้ยประกันคืนรายปี
  • เวนคืนกรมธรรม์ก่อนครบ 10 ปี จะถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดเงื่อนไข ไม่สามารถนำไปช่วยลดหย่อนภาษีได้
  • ต้องเป็นประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

2.ประกันชีวิตแบบบำนาญ

ประกันชีวิตแบบนำนาญ จะให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับรายได้ของเราหลังอายุเกษียณ เนื่องจากบริษัทประกันจะทำการจ่ายเงินคืนให้กับผู้เอาประกันทุกปีจนเสียชีวิต เมื่อครบสัญญาก็จะสามารถนำไปช่วยลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 15% ของรายได้ แต่จะต้องเป็นเงินไม่เกิน 200,000 บาท

ในกรณีที่ไม่ได้ทำประกันแบบทั่วไป ก็สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตแบบนำบาญไปใช้ลดหย่อนภาษีในส่วนของประกันชีวิตแบบทั่วไปให้ครบ 100,000 บาทได้ ซึ่งนั้นหมายความว่าเราสามารถใช้ประกันชีวิตแบบบำนาญมาช่วยลดหย่อนภาษีได้มากสุดถึง 300,000 บาทเลยนั่นเอง

เงื่อนไข

  • ต้องเป็นประกันที่มีระยะเวลาในการเอาประกันตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
  • ต้องเป็นกรมธรรม์ที่ซื้อจากบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยเท่านั้น
  • เมื่อรวมค่าเบี้ยประกันที่จ่ายต้องไม่เกิน 500,000 บาท
  • จะจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้เอาประกันตั้งแต่อายุ 55 ปี ไปจนถึงอายุ 85 หรือมากกว่า

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษีตัวไหนดี

1.ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ (Whole Life)

ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ เป็นประกันที่จะให้ความคุ้มครองกับผู้เอาประกันในระยะยาวจนเสียชีวิต มีราคาเบี้ยประกันที่ไม่สูงมาก อีกทั้งหากมีการทำประกันตั้งแต่อายุยังน้อยเบี้ยประกันชีวิตแบบตลอดชีพก็จะยิ่งถูกลง ซึ่งประกันชีวิตแบบตลอดชีพนั้นสามารถนำไปช่วยลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาทเลยทีเดียว

2.ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term Insurance)

ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา คือ ประกันชีวิตที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ความคุ้มครองในระยะเวลาเพียงสั้น 10 – 20 ปีเท่านั้น เป็นประกันที่ต้องจ่ายเบี้ยประกันให้กับบริษัทที่ไม่แพงแต่ให้ความคุ้มครองสูง แต่หากผู้เอาประกันที่ทำประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลามีชีวิตอยู่รอดจนครบสัญญาก็จะไม่ได้รับผลตอบแทน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาก็ยังสามารถนำไปช่วยลดหย่อนภาษีได้มากสุดถึง 100,000 บาท

3.ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ (Endowment)

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ถือเป็นหนึ่งในประกันชีวิตที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลย เนื่องจากเป็นประกันชีวิตที่นอกจากจะสามารถช่วยทำให้มีเงินเก็บสะสมแล้ว ก็ยังเป็นรูปแบบประกันที่สามารถนำไปช่วยลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาท โดยการทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์จะให้ความคุ้มครอง 10 ปี หากเสียชีวิตบริษัทก็จะจ่ายเงินให้กับผู้รับผลประโยชน์ แต่หากยังมีชีวิตจนครบสัญญาก็จะได้รับผลตอบแทนที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์

4.ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ Investment Linked Life Insurance

ประกันชีวิตควบการลงทุน เป็นอีกหนึ่งประกันชีวิตที่สามารถนำไปช่วยลดหย่อนภาษีได้ แต่จะสามารถช่วยลดหย่อนภาษีได้เฉพาะค่าใช้จ่ายเท่านั้น นอกจากนี้ประกันชีวิตควบการลงทุนก็ยังทำเป็นประกันที่เปิดโอกาสในการลงทุนอีกด้วยนั่นเอง

คลิกอ่านเพิ่มเติม : ประกันควบการลงทุน Unit Link ลดหย่อนภาษีได้ไหม ?

ตารางสรุปสิทธิ์ลดหย่อนภาษีประกันชีวิต

ตารางสรุปสิทธิ์ลดหย่อนภาษีประกันชีวิต

ก็จะเห็นได้ว่าประกันชีวิตสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ไม่จำนวนไม่น้อย อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะหากเกิดการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตก็จะได้มีเงินสำรองเอาไว้ใช้ เอาไว้เป็นมรดกให้ลูกหลาน ไม่ทำให้คนข้างหลังลำบาก แต่การทำประกันชีวิตเพื่อนำไปใช้ช่วยลดหย่อนภาษีนั้นก็อย่าลืมพิจารณาเลือกทำประกันประเภทที่ตอบโจทย์ความต้องการและคุ้มค่ามากที่สุดด้วยเช่นกัน  

แหล่งข้อมูล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *