ประกันยูนิตลิงก์ (Unit Link) คืออะไร เป็นประกันชีวิตแบบใดกันแน่ ?

ประกันยูนิตลิงก์ (Unit Link) คืออะไร

ประกันยูนิตลิงก์ (Unit Link) คืออะไร

Unit Link คือ ประกันชีวิตแบบหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองชีวิตและการลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งจะไม่มีการรับประกันมูลค่ากรมธรรม์ เพราะการประกันมูลค่ากรมธรรมนั้นจะขึ้นอยู่กับมูลค่าของหน่วยลงทุน โดยอาจมีมูลค่าที่สูงขึ้นหรือต่ำลงตามผลประกอบการของกองทุนรวม

ซึ่งเราเชื่อว่าในปัจจุบันนี้มีหลาย ๆ คนที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับประกันยูนิตลิงก์มากพอ บทความนี้ Meprakan จะพาคุณไปทำความรู้จักกับประกันยูนิตลิงก์ให้มากขึ้นว่าเป็นประกันแบบใด เหมาะกับใคร มีอะไรที่ต้องพิจารณาบ้าง มีข้อดีและข้อควรระวังอะไรบ้าง รวมถึงบอกความแตกต่างกันของประกันยูนิตลิงก์และประกันแบบปกติ

Contents hide

Unit Link เป็นประกันแบบใด

Unit Link เป็นประกันชีวิตแบบควบการลงทุน ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับปัจจุบันนี้ เพราะเป็นประกันชีวิตที่เปิดโอกาสในการสร้างการลงทุนให้กับผู้เอาประกันในกรมธรรม์เดียวกัน โดยที่เรานั้นสามารถบริหารจัดการการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ต้องการ ซึ่งก็จะมีความเสี่ยงในระดับที่สามารถรับได้ เหมือนกับการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป

ประกัน Unit Link เหมาะกับใครบ้าง

Unit Link เป็นหนึ่งในประเภทของประกันชีวิตที่หลายคนอาจจะเคยคุ้นหูกันมาบ้างแล้ว แต่อาจจะยังสงสัยกันอยู่บ้างว่าเป็นประกันที่เหมาะสมกับใครบ้าง ซึ่งประกัน Unit Link นั้นเหมาะสำหรับคนที่ต้องการมีทุนประกันชีวิตและพร้อมที่จะยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของกองทุนรวม เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนเป็นอย่างดี เพราะการทำประกันแบบ Unit Link นั้นมีความเสี่ยง แต่เป็นความเสี่ยงที่เราสามารถบริหารหรือจัดการเองได้ ซึ่งอาจทำให้ได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้นหรือลงทุนตามพอร์ตกองทุน

คลิกอ่านเพิ่มเติม : ประกันควบการลงทุน Unit Link ลดหย่อนภาษีได้ไหม ?

สิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อประกัน Unit Link

สิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อประกัน Unit Link

1.ความคุ้มครองความเสี่ยง

เพื่อการประเมินว่าเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายให้กับบริษัทประกันนั้นเท่าไหร่ จำเป็นต้องมีการคิดหาสัดส่วนที่สามารถจ่ายได้ อีกทั้งยังต้องพิจารณาสัญญาแนบเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับประกันสุขภาพด้วยเช่นกัน

2.การรับความเสี่ยง

เพราะประกันชีวิต Unit Link เป็นประกันที่เปิดโอกาสให้ลงทุน ทำให้มีความเสี่ยงอยู่ ซึ่งเราต้องมีการประเมินตนเองว่ามีความสามารถในการรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหน

3.วัตถุประสงค์ในการลงทุน

อีกหนึ่งสิ่งที่ไม่สามารถมองข้ามได้ คือ วัตถุประสงค์ในการลงทุน เพราะ Unit Link สามารถเลือกสินทรัพย์ในการลงทุนและสัดส่วนในการลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการลงุทนได้

4.ระยะเวลาในการลงทุน

ระยะเวลาในการลงทุน ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทราบ เพราะประกัน Unit Link นั้นสามารถถือครองจนครบสัญญาหรือเวนคืนมูลค่าเงินสดของกรมธรรม์ก่อนครบสัญญาได้

ข้อดีของประกันชีวิตยูนิตลิงก์ มีอะไรบ้าง

ข้อดีของประกันชีวิตยูนิตลิงก์ มีอะไรบ้าง

1.ประกัน Unit Link มีความยืดหยุ่น

การที่ประกัน Unit Link มีความยืดหยุ่น เป็นเพราะว่าสามารถปรับเปลี่ยนทุนของประกันให้สอดคล้องหรือเหมาะสมกับความต้องการในแต่ละช่วงชีวิตได้ อีกทั้งบริษัทประกันส่วนใหญ่ก็ยังมีการอนุญาตให้สามารถปรับลดทุนประกันชีวิตลงได้

2.ประกัน Unit Link มีความโปร่งใส

เนื่องจากประกันชีวิต Unit Link มีการแสดงให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการทำประกันชีวิต ซึ่งในช่วงสิ้นปีมูลค่าเงินลงทุนจะเหลืออยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของเบี้ยประกันที่จ่ายไปทั้งหมด แต่ไม่ต้องตกใจเพราะนั้นเป็นการหักค่าใช้จ่ายในปีแรกที่อยู่ในระดับสูง

3.ประกัน Unit Link มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขี้น

ประกัน Unit Link  เปิดโอกาสให้ผู้เอาประกันเข้าร่วมลงทุนกับกองทุนรวม เพิ่มโอกาสในการหาผลตอบแทน โดยจะมีการระบุผลตอบแทนและมีลักษณะเป็นสัญญาที่ชัดเจนว่าได้รับเงินคืนเป็นจำนวนเท่าไหร่ ดังนั้นจึงมีกฎระเบียบควบคุมการลงทุน เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการลงทุนที่มากเกินไป

ประกันยูนิตลิงก์ มีความแตกต่างจากประกันชีวิตแบบปกติอย่างไรบ้าง

ประกันยูนิตลิงก์ มีความแตกต่างจากประกันชีวิตแบบปกติอย่างไรบ้าง

เนื่องจากในปัจจุบันนี้ประกันเกิดขึ้นมาหลากหลายรูปแบบ ซึ่งหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าประกัน Unit Link มีความแตกต่างกันประกันชีวิตแบบปกติอย่างไร ซึ่งประกันแบบ Unit Link นั้น จะมีความโดดเด่นในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุน ที่ผู้เอาประกันสามารถเลือกบริหารจัดการเองได้ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ลงทุนกับกองทุนรวม เพิ่มโอกาสในการหาผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้น ส่วนประกันชีวิตแบบปกติจะไม่สามารถบริหารจัดการเองได้ ซึ่งเป็นประกันที่ไม่มีความเสี่ยงเหมือนกับประกัน Unit Link

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการซื้อประกัน Unit Link มีอะไรบ้าง

1.สิทธิในการช่วยลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ซึ่งจะมีความแตกต่างกันประกันชีวิตแบบทั่วไป โดยประกันชีวิต Unit Link จะสามารถนำไปช่วยลดหย่อนภาษีได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ไม่สามารถนำค่าเบี้ยไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ทั้งหมด

2.เบี้ยประกันทั้งหมดที่จ่ายอาจไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายสำหรับความคุ้มครอง  

เพราะประกัน Unit Link จะถอนเงินออกจากบัญชีเป็นรายเดือน หากมีการทำประกัน Unit Link ที่ให้ความคุ้มครองสูง เมื่อมีอายุที่เพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้มีต้นทุนการทำประกันที่สูงเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย อีกทั้งหากสินทรัพย์มีการปรับตัวลดลงก็มีโอกาสที่เงินในบัญชีจะไม่เพียงพอเพื่อนำมาชำระ

3.ประกัน Unit Link ไม่มีการรับรองผลตอบแทนที่จะได้รับ

เพราะผู้ถือกรมธรรม์จะเป็นผู้ที่เลือกการลงทุนต่าง ๆ เอง ซึ่งจะไม่สามารถรับรองผลการดำเนินงานของกองทุนได้อย่างแน่นอน ทำให้มูลค่าเงินสดอาจมีการปรับตัวเพิ่มมากขึ้นหรือลดลงตามพอร์ตของการลงทุนได้

สำหรับในยุคนี้ประกัน Unit Link ถือเป็นประกันประเภทหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนเป็นอย่างดี เพราะเป็นประกันชีวิตที่เรียกได้ว่ามีความเสี่ยง แต่เป็นความเสี่ยงที่เราสามารถรับได้อย่างแน่นอน เนื่องจากประกัน Unit Link เปิดโอกาสให้เราสามารถกำหนดสัดส่วนความคุ้มครองและเงินลงทุนได้เอง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

One thought on “ประกันยูนิตลิงก์ (Unit Link) คืออะไร เป็นประกันชีวิตแบบใดกันแน่ ?

  1. Pingback: ประกันชีวิตชั่วระยะเวลา คืออะไร เหมาะกับใครบ้าง ข้อดี-ข้อเสียแบบไหน ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *